skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Ngôn ngữ: Swedish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Either You Lay Down and Die or You Try": An Interview Study about a few Publishers and Librarians Attitudes to E-books in Swedish Public Libraries
"Antingen så lägger man sig ner och dör eller så försöker man": En intervjustudie om några förläggares och bibliotekariers inställning till e-bokshantering på svenska folkbibliotek

Lindström, Clara; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM

ISSN: 1650-4267

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Books and Libraries: a Critical Discourse Analysis of Biblioteksbladet 2005-2011
E-böcker och bibliotek: En kritisk diskursanalys av Biblioteksbladet 2005-2011

Karjalainen, Karolina; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM

ISSN: 1650-4267

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copyright or Copywrong: A Critical Discourse Analysis of the Swedish Debate on Copyright and Piracy
Fel eller rätt med upphovsrätt: En kritisk diskursanalys av den svenska debatten om upphovsrätten

Björk, Moa-Lisa; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM

ISSN: 1650-4267

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The value(s) of the ebook: A comparative study of the book industries and the public libraries statements about the electronic book in Svensk Bokhandel and Biblioteksbladet during the years 2000-2014
E-bokens värden: En komparativ studie av bokbranschens och folkbibliotekens uttalanden om e-boken i <em>Svensk</em> <em>Bokhandel</em> och <em>Biblioteksbladet</em> år 2000-2014

Norman, Emma; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM

ISSN: 1650-4267

Toàn văn sẵn có

5
Linn&#233;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linné

Fries, Theodor Magnus, 1832-1913

Toàn văn sẵn có

6
Om de officinela barkarne
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Om de officinela barkarne

Lindberg, S. O., 1835-1889; University of Glasgow. Library (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Fr&#229;n Magnus Huss' medicinska studieresa, 1837-1838 : ur otryckta anteckningar och brev
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Från Magnus Huss' medicinska studieresa, 1837-1838 : ur otryckta anteckningar och brev

Nordström, Johan, 1891-1967

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...