skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.833  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Swedish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts on WFMT's Definition of Music Therapy

Haase, Ulrike

Nordic Journal of Music Therapy, 01 June 2012, Vol.21(2), pp.194-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2012.678373

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 01 February 2011, Vol.20(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2011.536634

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goodbye, Tony Wigram (1953-2011)

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 01 October 2011, Vol.20(3), pp.205-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2011.604527

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming events

Nordic Journal of Music Therapy, 01 October 2011, Vol.20(3), pp.268-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2011.604532

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Nordic Journal of Music Therapy, 02 April 2016, Vol.25(2), pp.210-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2016.1148354

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special section: music therapy for people with autistic spectrum disorder

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 01 June 2011, Vol.20(2), pp.105-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2011.569164

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of relational music therapy on communication of children with autism: a randomized controlled study

Gattino, Gustavo Schulz ; Riesgo, Rudimar Dos Santos ; Longo, Dânae ; Leite, Júlio César Loguercio ; Faccini, Lavina Schüler

Nordic Journal of Music Therapy, 01 June 2011, Vol.20(2), pp.142-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2011.566933

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vi uppfann musik och dans för att överleva
We invented music and dance in order to survive

Larsson, Matz

Läkartidningen, 2013, Vol.110(39-40) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A music and health perspective on music's perceived "goodness"

Edwards, Jane

Nordic Journal of Music Therapy, 01 February 2011, Vol.20(1), pp.90-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098130903305085

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A music therapy educator and undergraduate students' perceptions of their music project's relevance for Sichuan earthquake survivors

Gao, Tian ; O'Callaghan, Clare ; Magill, Lucanne ; Lin, Sisi ; Zhang, Junhan ; Zhang, Jingwen ; Yu, Jiaao ; Shi, Xiaomeng

Nordic Journal of Music Therapy, 01 June 2013, Vol.22(2), pp.107-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2012.691106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Strong Experiences with Music: Music is much more than just music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong Experiences with Music: Music is much more than just music

Gabrielsson, Alf ; Bradbury, Rod

ISBN10: 0199695229 ; ISBN13: 9780199695225 ; E-ISBN10: 0191625450 ; E-ISBN13: 9780191625459

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autism and music therapy. Intersubjective approach and music therapy assessment

Raglio, Alfredo ; Traficante, Daniela ; Oasi, Osmano

Nordic Journal of Music Therapy, 01 June 2011, Vol.20(2), pp.123-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098130903377399

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative peer lyric writing during music therapy training: a tool for facilitating students' reflections about clinical practicum experiences

Baker, Felicity ; Krout, Robert E

Nordic Journal of Music Therapy, 01 February 2011, Vol.20(1), pp.62-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2010.486132

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming events

Nordic Journal of Music Therapy, 02 September 2014, Vol.23(3), pp.282-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2014.955350

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Texts

Nordic Journal of Music Therapy, 01 October 2011, Vol.20(3), pp.267-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2011.604531

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Nordic Journal of Music Therapy, 02 January 2015, Vol.24(1), pp.95-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2015.985013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming events

Nordic Journal of Music Therapy, 01 February 2011, Vol.20(1), pp.102-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2011.540402

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Nordic Journal of Music Therapy, 02 January 2016, Vol.25(1), pp.107-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2016.1111547

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hertigens livläkare skrev operor på löpande band
The Duke's personal physician composed operas in a steady stream

Persson, Eddie

Läkartidningen, 2011, Vol.108(1-2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Nordic Journal of Music Therapy, 15 March 2017, Vol.26(2), pp.202-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2017.1277475

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.833  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (173)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.520)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (20)
 2. 1971đến1985  (44)
 3. 1986đến1996  (88)
 4. 1997đến2008  (569)
 5. Sau 2008  (3.097)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (984)
 2. Norwegian  (64)
 3. Danish  (58)
 4. Finnish  (27)
 5. German  (5)
 6. Slovenian  (2)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...