skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Ngôn ngữ: French xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Capital and Growth of Information and Communication Technology-intensive Industries: Empirical Evidence from Open Economies

Murphy, Gavin ; Siedschlag, Iulia

Regional Studies, 01 October 2013, Vol.47(9), pp.1403-1424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2010.529115

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marshall's versus Jacobs' Externalities in Firm Innovation Performance: The Case of French Industry

Galliano, Danielle ; Magrini, Marie-Benoît ; Triboulet, Pierre

Regional Studies, 02 November 2015, Vol.49(11), pp.1840-1858 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2014.950561

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Direct Investment Spillovers and the Geography of Innovation in Chinese Regions: The Role of Regional Industrial Specialization and Diversity

Wang, Yuandi ; Ning, Lutao ; Li, Jian ; Prevezer, Martha

Regional Studies, 03 May 2016, Vol.50(5), pp.805-822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2014.933800

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2012  (1)
 3. 2013đến2014  (1)
 4. 2015đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (3)
 2. German  (3)
 3. Greek  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Jian
 2. Triboulet, Pierre
 3. Kingwell, Ross
 4. Murphy, Gavin
 5. Giordano, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...