skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: UNT Digital Library xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Behind Baracades] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Gather Under Banner] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Vendors and onlookers watch immigration protesters march] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Large Group of Immigration Protesters Carry Signs and American Flags] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Large Crowd of Immigration Protesters in Downtown Dallas] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Large Gathering of Immigration Protesters in Downtown Dallas] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Gather in a Large Crowd in Downtown Dallas] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Large Gathering of Immigration Protesters Carrying Signs and Flags] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Gather in Downtown Dallas] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Gather in Downtown Dallas With Flags and Signs] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Crowd of immigration protesters in downtown Dallas] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Large Gathering of Immigration Protesters Holding Signs and Flags] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Hold American Flags and Signs] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters March Past Cathedral Santuario De Guadalupe in Dallas] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Large Crowd Gathers in Downtown Dallas for Immigration Protest] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters gather at Dallas City Hall after an immigration march] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters march under a banner] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protester smiles] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[No Somos Criminales] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Mexico Presente] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (54)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castillo, José L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...