skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conversações fluidas na cibercultura 1/Fluid conversations in cyberculture

Primo, Alex ; Valiati, Vanessa ; Lupinacci, Ludmila ; Barros, Laura

Revista FAMECOS, 2017, pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729 ; DOI: 10.15448/1980-3729.2017.1.24597

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patrones, clients y amigos: El poder burocrático indiano en la España del siglo XVIII

Pearce, Adrian ; Ruiz, Víctor Peralta

Journal of Latin American Studies, Vol.41(1), pp.154-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022216X ; E-ISSN: 1469767X ; DOI: 10.1017/S0022216X0800518X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pearce, Adrian
  2. Teixeira Primo, Alex
  3. Valiati, Vanessa
  4. Primo, Alex
  5. Ruiz, Víctor Peralta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...