skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a passive Rehabilitation Robot for the wrist joint through the implementation of an Arduino UNO microcontroller

Ceballos, E ; Díaz-Rodriguez, M ; Paredes, P C ; Vargas, P C

Revista UIS Ingeniería, 12 May 2017, Vol.16(1), pp.57-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2145-8456

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban transport: changes in expertise in France in the 1970s and 1980s

Lassave, P. ; Offner, J. M.

Transport Reviews, 01 April 1989, Vol.9(2), p.119-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-1647 ; E-ISSN: 1464-5327 ; DOI: 10.1080/01441648908716715

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. German  (1)
 3. English  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. P. Lassave
 2. Offner, J.M.
 3. Offner, J. M.
 4. Ceballos, E
 5. Lassave, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...