skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.307.703  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grasas y aceites

ISSN0017-3495

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afinidad

ISSN0001-9704

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio

ISSN0366-3175

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista latinoamericana de química

ISSN0370-5943

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materiales de construcción

ISSN0465-2746

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista de la Sociedad Química de México

ISSN0583-7693

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tecnología, ciencia, educación

ISSN0186-6036

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anales de la Real Sociedad Española de Química

ISSN1575-3417

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Química viva

ISSN1666-7948

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista Colombiana de Biotecnología

ISSN0123-3475

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista cubana de química

ISSN0258-5995

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animal biodiversity and conservation

ISSN1578-665X

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acta bioquímica clínica latinoamericana

ISSN0325-2957

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista latinoamericana de microbiología

ISSN0187-4640

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioquimia

ISSN0185-5751

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ciencia del suelo

ISSN0326-3169

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archivos de medicina veterinaria

ISSN0301-732X

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRODUCTION AND PURIFICATION OF IgY ANTIBODIES AS A NOVEL TOOL TO PURIFY THE NR1 SUBUNIT OF NMDA RECEPTOR

Reyes-Montaño, Edgar A ; Lareo, Leonardo R ; Pérez, Gerardo

Revista Colombiana de Química, 01 January 2012, Vol.41(1), pp.31-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-2804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outdoor infiltration and indoor contribution of UFP and BC, OC, secondary inorganic ions and metals in PM.sub.2.5 in schools.(Report)

Rivas, I. ; Viana, M. ; Moreno, T. ; Bouso, L. ; Pandolfi, M. ; Alvarez-Pedrerol, M. ; Forns, J. ; Alastuey, A. ; Sunyer, J. ; Querol, X.

Atmospheric Environment, 2015, Vol.106, p.129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1352-2310 ; DOI: 10.1016/j.atmosenv.2015.01.055

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of new N-phenyl-N-(1-phenylhex- 5-en-1-yl)acetamides and their ¹H-NMR conformational study

Acelas, Mauricio ; Gil, Elizabeth ; Doerr, Markus ; Daza, Martha C ; Urbina, Juan-Manuel

Revista Colombiana de Química, 01 April 2013, Vol.42(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-2804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.307.703  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.913)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.305.885)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (261.293)
 2. 1960đến1974  (302.381)
 3. 1975đến1989  (421.648)
 4. 1990đến2005  (555.348)
 5. Sau 2005  (766.867)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (345.065)
 2. French  (25.948)
 3. Portuguese  (813)
 4. German  (137)
 5. Chinese  (29)
 6. Italian  (6)
 7. Czech  (4)
 8. Korean  (4)
 9. Dutch  (4)
 10. Russian  (2)
 11. Hungarian  (1)
 12. Japanese  (1)
 13. Vietnamese  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Fang
 2. Liliana Giraldo
 3. Giraldo, Liliana
 4. Garritz, Andoni
 5. Garritz, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...