skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovenian xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASOCIJACIJE FOSFORA I METALA U KRECNJACKOM ZEMLJISTU CEMOVSKOG POLJA/ASSOCIATIONS OF PHOSPHORUS AND METALS IN THE CALCAREOUS SOIL OF CEMOVSKO POLJE

Topalovic, Ana ; Perovic, Natalija ; Knezevic, M

Poljoprivreda i Sumarstvo, 2003, Vol.49(3/4), pp.29-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 05545579

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materiali in tehnologije

ISSN1580-2949

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ledvice srnjadi (Capreolus capreolus l.) kot bioindikator onesnazenosti okolja s tezkimi kovinami
Roe deer (Capreolus capreolus l.) kidney as a bioindicator of environmental pollution with heavy metals

Pokorny , B. ; Ribaric-Lasnik , C. ; Doganoc , D.Z. ; Adamic , M.

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2001, Issue no.64, Issue 64, pp.143-186

ISSN: 0351-3114

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vrednosti tezkih kovin v krvi in specificnih porfirinov v urinu pri otrocih z avtizmom

Macedoni-Lukzic, Marta ; Gosar, David ; Orazem, Jasna ; Kodric, Jana ; Leznik-Musek, Petra ; Zupancic, Mirjana ; France-Stiglic, Alenka ; Sezek-Brizki, Alenka ; Neubauer, David ; Osredkar, Jozko

Zdravniski Vestnik, May 2014, Vol.83(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13180347

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O kovinah v Heziodovih pesnitvah Teogonija in Dela in dnevi: kratek razmislek

Brina Škvor Jernejčič

Keria, 2011, Vol.13(2), pp.31-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1580-0261 ; E-ISSN: 1581-1263 ; DOI: 10.4312/keria.13.2.31-43

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of thermographic measurements for the determination of the impact of selected cutting parameters on the temperature in the workpiece during milling process/Uporaba termografskih meritev za dolocanje vpliva izbranih rezalnih parametrov na temperaturo obdelovanca med postopkom rezkanja.(Original Scientific Paper)

Zgorniak, Piotr ; Stachurski, Wojciech ; Ostrowski, Dariusz

Strojniski Vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2016, Vol.62(11), p.657(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-2480 ; DOI: 10.5545/sv-jme.2015.3259

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cd, Hg, Pb, and As in European species of wild growing forest landscape fungi: a review ; Pregled vsebnosti Cd, Hg, Pb in As v trosnjakih evropskih vrst gliv iz gozdne krajine

Al Sayegh Petkovšek , S. , Erico Velenje , Inšt. Za Ekološke Raziskave D.O.O. ; Pokorny , B.

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2011, Issue 94, pp.3 - 20

ISSN: 0351-3114

Toàn văn sẵn có

8
„Nevidni“ evropski sektor v središču pozornosti : sektor kovinarstva in kovinskih izdelkov.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Nevidni“ evropski sektor v središču pozornosti : sektor kovinarstva in kovinskih izdelkov.

European Commission ; Directorate-General for Enterprise and Industry

ISBN: 978-92-79-15926-8 ; DOI: 10.2769/71802

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytoremediation of metal contaminated soil with the use of tree seedlings ; Fitoremediacija s kovinami onesnazenih tal z uporabo sadik dreves

Al Sayegh-Petkovsek , S. , Erico Velenje , Institut Za Ekoloske Raziskave D.O.O. , ; Bozic , G. , Slovenian Forestry Institute , Ljubljana ; Kraigher , H. , Slovenian Forestry Institute , Ljubljana ; Levanic , T. , Slovenian Forestry Institute , Ljubljana ; Pokorny , B. , Erico Velenje , Institut Za Ekoloske Raziskave D.O.O. ,

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2010, Issue 92, pp.67-86

ISSN: 0351-3114

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace metal levels in edible mushrooms from the Šalek and the Upper Meža Valleys with emphasis on assessment of potential human health risk due to mushroom consumption ; Obremenjenost trosnjakov užitnih vrst gliv iz Šaleške in Zgornje Mežiške doline z izbranimi kovinami (Cd, Hg, Pb, As), s poudarkom na oceni tveganja za prehranjevanje ljudi

Al Sayegh Petkovšek , S. , Erico Velenje , Inšt. Za Ekološke Raziskave D.O.O.

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2011, Issue 94, pp.21 - 38

ISSN: 0351-3114

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the lichen flora already reflect changes in air quality in the Salek valley after the construction of cleaning devices in the Sostanj thermal power plant? ; Ali stanje lisajske flore ze kaze na spremembo kakovosti zraka v Saleski dolini po izgradnji cistilnih naprav v termoelektrarni Sostanj?

Policnik , H. , Inst. For Ecology Research , Velenje ; Batic , F. , Ljubljana Univ. . Biotechnical Fac. , Agronomy Dept.

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2007, Issue 82, pp.15-23

ISSN: 0351-3114

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and photosynthetic responses of Lemna minor L. exposed to cadmium in combination with zinc or copper/Rast i fotosinteza u vodene lece (Lemna minor L.) izlozene kadmiju u kombinaciji s cinkom ili bakrom.(Original article)(Report)

Vidakovic - Cifrek, Zeljka ; Tkalec, Mirta ; Sikic, Sandra ; Tolic, Sonja ; Lepedus, Hrvoje ; Pevalek - Kozlina, Branka

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, June, 2015, Vol.66(2), p.141(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-1254 ; DOI: 10.1515/aiht-2015-66-2618

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungi as responsive and accumulative bioindicators of forest site pollution in the Salek valley ; Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnazenosti gozdnih rastisc v Saleski dolini

Al Sayegh-Petkovsek , S. , Inst. For Ecology Research , Velenje ; Pokorny , B.

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2006, Issue 81, pp.61-71

ISSN: 0351-3114

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total hip replacements with metal-on-metal bearings

Milosev, Ingrid ; Kovac, Simon ; Topolovec, Matevz ; Pisot, Venceslav ; Trebse, Rihard

Zdravniski Vestnik, 2009, Vol.78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13180347

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nihajoca asimetrija (s poudarkom na asimetriji rogovja cervidov) kot zgodnji kazalec stresa: principi, dosedanja dognanja in moznosti uporabe
Fluctuating asymmetry (with emphasis on deer antler asymmetry) as an early warning system: principles, findings and options for implication

Pokorny , B. ; Ribaric-Lasnik , C. ; Adamic , M.

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2004, Issue no.73, Issue 73, pp.137-159

ISSN: 0351-3114

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welders' lung

Kern, Izidor ; Osolnik, Katarina ; Pozek, Igor

Zdravniski Vestnik, Feb 2010, Vol.79(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13180347

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POMEN DOLOCANJA SERUMSKIH TRANSFERINSKIH RECEPTORJEV

Vogrin, Bernarda ; Vogrin, Matjaz ; Miksic, Mirjana ; Roskar, Zdravko ; Sauperl, Mira

Zdravniski Vestnik, Apr 2004, Vol.73(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13180347

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An assessment of lead exposure among children attending kindergartens in Celje

Erzen, Ivan

Zdravstveno Varstvo, 2011, Vol.50(2), p.113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03510026 ; DOI: 10.2478/v10152-010-0034-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of human embryo development in two types of blastocyst media: a prospective trial on sibling oocytes

Kovacic, Borut ; Vlaisavljevic, Veljko

Zdravniski Vestnik, 2011, Vol.80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13180347

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are There Important Differences in Success and in Organizational Culture between Family Companies in Production and Service Sector in Slovenia?

Zajec, Maja ; Roblek, Matjaz

Organizacija, Jan 2011, Vol.44(6), p.195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13185454 ; DOI: 10.2478/v10051-011-0021-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (32)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (4)
 2. 2006đến2008  (4)
 3. 2009đến2011  (16)
 4. 2012đến2015  (12)
 5. Sau 2015  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (39)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (25)
 2. Croatian  (2)
 3. Greek  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pokorny , B.
 2. Kattumuri, Ruth
 3. Kumar, Bimlesh
 4. Salehi, Mahdi
 5. Tkalec, Mirta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...