skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovenian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASOCIJACIJE FOSFORA I METALA U KRECNJACKOM ZEMLJISTU CEMOVSKOG POLJA/ASSOCIATIONS OF PHOSPHORUS AND METALS IN THE CALCAREOUS SOIL OF CEMOVSKO POLJE

Topalovic, Ana ; Perovic, Natalija ; Knezevic, M

Poljoprivreda i Sumarstvo, 2003, Vol.49(3/4), pp.29-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 05545579

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materiali in tehnologije

ISSN1580-2949

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Onesnazenost zivil zivalskega izvora s tezkimi kovinami
Contamination of food of animal origin with heavy metals in 1997

Doganoc , D.Z.

Veterinarske novice, 1999, Vol.(6), pp.233-238

ISSN: 0351-5842

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ledvice srnjadi (Capreolus capreolus l.) kot bioindikator onesnazenosti okolja s tezkimi kovinami
Roe deer (Capreolus capreolus l.) kidney as a bioindicator of environmental pollution with heavy metals

Pokorny , B. ; Ribaric-Lasnik , C. ; Doganoc , D.Z. ; Adamic , M.

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2001, Issue no.64, Issue 64, pp.143-186

ISSN: 0351-3114

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vsebnost tezkih kovin v zivilih zivalskega izvora v Sloveniji - rezultati nadzora v letu 1996
Heavy metals in food of animal origin in Slovenia - results of residue monitoring program in 1996

Doganoc , D.Z.

Veterinarske novice, 1998, Vol.(12), pp.503-508

ISSN: 0351-5842

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals concentrations in fresh-water and marine fishes in period 1982-1993

Doganoc , D.Z.

Zbornik Biotehniske fakultete Univerze v Ljubljani, 1995, Issue no.66, Issue 66, pp.89-97

ISSN: 0459-6404

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stopnja onesnazenosti zivil zivalskega izvora s kloriranimi ogljikovodiki, polikloriranimi bifenili, kovinami in nekovinami v obdobju 1984-1994
Degree of contamination of food of animal orgin with chlorinated hydrocarbons, PCB's, metals and nommetals in period from 1984 to 1994

Doganoc , D.Z.

Zbornik Veterinarske fakultete, 1997, Vol.(1), pp.5-14

ISSN: 0353-8044

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vrednosti tezkih kovin v krvi in specificnih porfirinov v urinu pri otrocih z avtizmom

Macedoni-Lukzic, Marta ; Gosar, David ; Orazem, Jasna ; Kodric, Jana ; Leznik-Musek, Petra ; Zupancic, Mirjana ; France-Stiglic, Alenka ; Sezek-Brizki, Alenka ; Neubauer, David ; Osredkar, Jozko

Zdravniski Vestnik, May 2014, Vol.83(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13180347

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O kovinah v Heziodovih pesnitvah Teogonija in Dela in dnevi: kratek razmislek

Brina Škvor Jernejčič

Keria, 2011, Vol.13(2), pp.31-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1580-0261 ; E-ISSN: 1581-1263 ; DOI: 10.4312/keria.13.2.31-43

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of thermographic measurements for the determination of the impact of selected cutting parameters on the temperature in the workpiece during milling process/Uporaba termografskih meritev za dolocanje vpliva izbranih rezalnih parametrov na temperaturo obdelovanca med postopkom rezkanja.(Original Scientific Paper)

Zgorniak, Piotr ; Stachurski, Wojciech ; Ostrowski, Dariusz

Strojniski Vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2016, Vol.62(11), p.657(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-2480 ; DOI: 10.5545/sv-jme.2015.3259

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cd, Hg, Pb, and As in European species of wild growing forest landscape fungi: a review ; Pregled vsebnosti Cd, Hg, Pb in As v trosnjakih evropskih vrst gliv iz gozdne krajine

Al Sayegh Petkovšek , S. , Erico Velenje , Inšt. Za Ekološke Raziskave D.O.O. ; Pokorny , B.

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2011, Issue 94, pp.3 - 20

ISSN: 0351-3114

Toàn văn sẵn có

12
„Nevidni“ evropski sektor v središču pozornosti : sektor kovinarstva in kovinskih izdelkov.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Nevidni“ evropski sektor v središču pozornosti : sektor kovinarstva in kovinskih izdelkov.

European Commission ; Directorate-General for Enterprise and Industry

ISBN: 978-92-79-15926-8 ; DOI: 10.2769/71802

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytoremediation of metal contaminated soil with the use of tree seedlings ; Fitoremediacija s kovinami onesnazenih tal z uporabo sadik dreves

Al Sayegh-Petkovsek , S. , Erico Velenje , Institut Za Ekoloske Raziskave D.O.O. , ; Bozic , G. , Slovenian Forestry Institute , Ljubljana ; Kraigher , H. , Slovenian Forestry Institute , Ljubljana ; Levanic , T. , Slovenian Forestry Institute , Ljubljana ; Pokorny , B. , Erico Velenje , Institut Za Ekoloske Raziskave D.O.O. ,

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2010, Issue 92, pp.67-86

ISSN: 0351-3114

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace metal levels in edible mushrooms from the Šalek and the Upper Meža Valleys with emphasis on assessment of potential human health risk due to mushroom consumption ; Obremenjenost trosnjakov užitnih vrst gliv iz Šaleške in Zgornje Mežiške doline z izbranimi kovinami (Cd, Hg, Pb, As), s poudarkom na oceni tveganja za prehranjevanje ljudi

Al Sayegh Petkovšek , S. , Erico Velenje , Inšt. Za Ekološke Raziskave D.O.O.

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2011, Issue 94, pp.21 - 38

ISSN: 0351-3114

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vsebnost makroelementov v slovenski mrvi
The content of major elements in Slovene hay

Stekar , J.M.A.

Sodobno kmetijstvo, 1999, Vol.(7-8), pp.338-343

ISSN: 0350-1655

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the lichen flora already reflect changes in air quality in the Salek valley after the construction of cleaning devices in the Sostanj thermal power plant? ; Ali stanje lisajske flore ze kaze na spremembo kakovosti zraka v Saleski dolini po izgradnji cistilnih naprav v termoelektrarni Sostanj?

Policnik , H. , Inst. For Ecology Research , Velenje ; Batic , F. , Ljubljana Univ. . Biotechnical Fac. , Agronomy Dept.

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2007, Issue 82, pp.15-23

ISSN: 0351-3114

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and photosynthetic responses of Lemna minor L. exposed to cadmium in combination with zinc or copper/Rast i fotosinteza u vodene lece (Lemna minor L.) izlozene kadmiju u kombinaciji s cinkom ili bakrom.(Original article)(Report)

Vidakovic - Cifrek, Zeljka ; Tkalec, Mirta ; Sikic, Sandra ; Tolic, Sonja ; Lepedus, Hrvoje ; Pevalek - Kozlina, Branka

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, June, 2015, Vol.66(2), p.141(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-1254 ; DOI: 10.1515/aiht-2015-66-2618

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ostanki tezkih kovin v zivilih zivalskega izvora: stanje v Sloveniji v letu 1998
Heavy metal residues in food of animal origin: status in Slovenia in 1998

Doganoc , D.Z.

Veterinarske novice, 1999, Vol.(12), pp.495-499

ISSN: 0351-5842

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of different plant protection technologies on pests and diseases in orchards and their residues in fruits ; Vpliv razlicnih tehnologij varstva jablan pred boleznimi in skodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev v jabolkah

Simoncic , A. , Agricultural Inst. Of Slovenia , Ljubljana ; Kozmus , P. ; Skerlavaj , V. ; Modic , S. ; Mavec , R. ; Stopar , M. ; Basa-Cesnik , H. ; Velikonja-Bolta , S. ; Gregorcic , A.

9th Slovenian Conference on Plant Protection (9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin), , Nova Gorica (Slovenia), 4-5 March 2009, 2009, pp.31-38

ISBN: 978-961-90950-7-2

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungi as responsive and accumulative bioindicators of forest site pollution in the Salek valley ; Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnazenosti gozdnih rastisc v Saleski dolini

Al Sayegh-Petkovsek , S. , Inst. For Ecology Research , Velenje ; Pokorny , B.

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2006, Issue 81, pp.61-71

ISSN: 0351-3114

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (5)
 2. 1995đến2002  (12)
 3. 2003đến2008  (7)
 4. 2009đến2014  (27)
 5. Sau 2014  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (54)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (4)
 3. Tạp chí  (1)
 4. Sách  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (26)
 2. Croatian  (2)
 3. Greek  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Doganoc , D.Z.
 2. Kattumuri, Ruth
 3. Kumar, Bimlesh
 4. Salehi, Mahdi
 5. Herga, Natasa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...