skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O etnických skupinách – a bez etnicity. K půlstoletému výročí vydání Ethnic Groups and Boundaries

Jakoubek, Marek

Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, Vol.51(2), pp.137-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-1225

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problematika národa v počátcích sociologické teorie ve střední Evropě prizmatem tzv. habsburského dilematu Ernesta Gellnera: příspěvek k historické sociologii vědění

Janák, Dušan

Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, Vol.51(2), pp.152-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-1225

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotion Categorization in Moroccan Arabic and English: a Prototype Approach

Elasri, Khalid

Studie z Aplikovane Lingvistiky, 2018, Issue 1, pp.51-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23366702 ; E-ISSN: 23366702

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Die Lubinaken kommen!“ Odhaľovanie Hurbanovho pomníka v Novom Meste nad Váhom v kontexte osláv 10. výročia vzniku Československej republiky

Macho, Peter

Slovenský národopis, 2018, Vol.66(3), pp.287-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-1303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vybrané aspekty rozvoja slovenskej etnolingvistiky na pozadí rusko-bulharsko-slovenskej spolupráce

Žeňuchová, Katarína

Slavica Slovaca, 2018, Vol.53(2), pp.174-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6787 ; E-ISSN: 1336-2364

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zmeny po zmene, alebo Sociolingvistická situácia štátov východného bloku

Pintér, Tibor

Studie z Aplikovane Lingvistiky, Issue 1, pp.127-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23366702 ; E-ISSN: 23366702

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Návšteva Štúrovcov u Jána Hollého na Dobrej Vode. Historický (mikro)naratív v kontexte formovania kolektívnej pamäti a identity Slovákov

Macho, Peter

Historický časopis, 2017, Vol.65(2), pp.239-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2575

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National narration and Politics of Memory in post-socialist Georgia

Dundua, Salome ; Karaia, Tamar ; Abashidze, Zviad

Slovenská politologická revue, 2017, Vol.17(2), pp.222-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-9096 ; E-ISSN: 1335-9096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovenský protonacionalizmus na Šariši v polovici 18. storočia

Zubko, Peter

Slavica Slovaca, 2017, Vol.52(1), pp.75-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6787 ; E-ISSN: 1336-2364

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovenian Communist Legacy: After 25 Years of Independence of Slovenian Nation

Prijon, Lea

Slovenská politologická revue, 2017, Vol.17(2), pp.141-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-9096 ; E-ISSN: 1335-9096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REGIONÁLNE POVEDOMIE A IDENTITA REGIÓNOV NA SEVERNOM SLOVENSKU: MULTIMIERKOVÁ PERSPEKTÍVA

Nikischer, Richard

Slovensky Narodopis, 2016, pp.8-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TEÓRIE ETNICKEJ IDENTITY KANCHAN CHANDROVEJ A NÁRODNEJ INDIFERENCIE A MOZNOSTI ICH UPLATNENIA PRI HISTORICKOM I ETNOLOGICKOM VÝSKUME JAZYKOVO-KULTÚRNE HETEROGÉNNEHO OBYVATEL'STVA JUHOSLOVENSKÝCH REGIÓNOV A MIEST

Ficeri, Ondrej

Slovensky Narodopis, 2016, Vol.64(3), pp.313-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Národná hrdosť a súvisiace postoje - Vybrané zistenia z výskumu issp slovensko 2014

Krivý, Vladimír

Slovenský národopis, 2016, Vol.64(1), pp.47-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-1303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receptive Multilingualism in "Monolingual" Media: Managing the Presence of Slovak on Czech Websites

Sloboda, Marián ; Nábelková, Mira

International Journal of Multilingualism, 2013, Vol.10(2), p.196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1479-0718 ; E-ISSN: 1747-7530 ; DOI: 10.1080/14790718.2013.789523

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stredna Azia Po Roku 1991: Jazykova Situacia A Politika / Central Asia after the year 1991: Language Situation and Policy

Rahmonová, Nargis

Jazykovedny Casopis, 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00215597 ; E-ISSN: 13384287 ; DOI: 10.2478/v10113-011-0018-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDWARDS, John: Language and Identity. Key Topics in Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press 2009. 314pp

Vráblová, Júlia

Jazykovedny Casopis, 2011, p.70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00215597 ; E-ISSN: 13384287 ; DOI: 10.2478/v10113-011-0006-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia

Hollý, Karol; Hupka, Jozef (Editor) ; Macho, Peter (Editor)

ISBN: 9788089396160 ; ISBN: 808939616X

Toàn văn sẵn có

18
Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 - 1968
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 - 1968

Hudek, Adam; Schrammová, Veronika (Editor)

ISBN: 9788097030230 ; ISBN: 8097030233

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (2)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (15)
 2. Sách  (2)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Czech  (9)
 2. Romanian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...