skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Dutch xóa Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Economic and Monetary Union : 10th anniversary of the euro : documentary<br>Economic and Monetary Union 10th anniversary of the euro.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic and Monetary Union : 10th anniversary of the euro : documentary
Economic and Monetary Union 10th anniversary of the euro.

European Commission ; Directorate-General for Economic and Financial Affairs

ISBN: 978-92-79-10651-4 ; DOI: 10.2765/11208

Toàn văn sẵn có

2
&#1050;&#1086;&#1084;&#1080;&#1090;&#1077;&#1090; &#1085;&#1072; &#1088;&#1077;&#1075;&#1080;&#1086;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Комитет на регионите

Committee of the Regions

ISBN: 92-895-0394-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Lithuanian  (1)
 2. Hungarian  (1)
 3. Czech  (1)
 4. Latvian  (1)
 5. Polish  (1)
 6. Romanian  (1)
 7. Irish  (1)
 8. Maltese  (1)
 9. Bulgarian  (1)
 10. Swedish  (1)
 11. Danish  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...