skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dejiny spolku medikov v Bratislave. 6.Riesenie národnostnej otázky
History of the society of medical students in bratislava. 6. solving of the nationalism problems

Tichý, M ; Dedek, J ; Remisová, M

Bratislavske lekarske listy, January 1975, Vol.63(1), pp.132-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-9248 ; PMID: 1090340 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'UDOVÍT STÚR: O TRVÁCNOSTI ROMANTICKÉHO VODCOVSTVA 1

Buzalka, Juraj

Slovensky Narodopis, 2017, Vol.65(1), pp.65-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vuk S. Karadžić: Srbi všetci a všade: od juhoslovanstva k myšlienke “Veľkého Srbska”

Melichárek, Maroš

Theatrum historiae. 2011, issue 8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1802-2502

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Die Lubinaken kommen!“ Odhaľovanie Hurbanovho pomníka v Novom Meste nad Váhom v kontexte osláv 10. výročia vzniku Československej republiky

Peter Macho

Slovenský Národopis, 01 September 2018, Vol.66(3), pp.287-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-1303 ; E-ISSN: 1339-9357 ; DOI: 10.26363/SN.2018.3.03

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receptive multilingualism in ‘monolingual’ media: managing the presence of Slovak on Czech websites

Sloboda, Marián ; Nábělková, Mira

International Journal of Multilingualism, 01 May 2013, Vol.10(2), p.196-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1479-0718 ; E-ISSN: 1747-7530 ; DOI: 10.1080/14790718.2013.789523

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filmové metamorfózy národného mýtu o Jánošíkovi

Koltaiová, Andrea

European Journal of Media, Art and Photography, 2013, Vol.1(1), pp.108-117

ISSN: 1339-4940

Toàn văn không sẵn có

7
Slovenský politik Ľudovít Štúr v siločiarach európskeho vývoja. Hľadanie „slovenského záujmu“
Slovenský politik Ľudovít Štúr v siločiarach európskeho vývoja. Hľadanie „slovenského záujmu“
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovenský politik Ľudovít Štúr v siločiarach európskeho vývoja. Hľadanie „slovenského záujmu“

Marušiak, Juraj

Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2015, pp.115-126

ISBN: 9788089356447 ; ISBN: 8089356443

Toàn văn sẵn có

8
Od hrobu k pomníku a jubilejným oslavám. Formovanie historickej pamäti na Ľudovíta Štúra v modranskom prostredí
Od hrobu k pomníku a jubilejným oslavám. Formovanie historickej pamäti na Ľudovíta Štúra v modranskom prostredí
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Od hrobu k pomníku a jubilejným oslavám. Formovanie historickej pamäti na Ľudovíta Štúra v modranskom prostredí

Hrdlovičová, Sylvia

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov, pp.160-181

ISBN: 9788022414548 ; ISBN: 8022414549

Toàn văn sẵn có

9
Oslavy Ľudovíta Štúra ako médium formovania historickej pamäti Slovákov
Oslavy Ľudovíta Štúra ako médium formovania historickej pamäti Slovákov
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oslavy Ľudovíta Štúra ako médium formovania historickej pamäti Slovákov

Kodajová, Daniela

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov, pp.182-204

ISBN: 9788022414548 ; ISBN: 8022414549

Toàn văn sẵn có

10
Problémy mestského sveta: Mestá a ich význam na prahu národného hnutia Slovákov
Problémy mestského sveta: Mestá a ich význam na prahu národného hnutia Slovákov
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problémy mestského sveta: Mestá a ich význam na prahu národného hnutia Slovákov

Kowalska, Ewa

Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí, pp.30-40

ISBN: 9788097154011 ; ISBN: 8097154013

Toàn văn sẵn có

11
Premeny symbolickej funkcie Tatier v nacionalistickom diskurze 19. storočia
Premeny symbolickej funkcie Tatier v nacionalistickom diskurze 19. storočia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Premeny symbolickej funkcie Tatier v nacionalistickom diskurze 19. storočia

Macho, Peter

Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí, pp.41-47

ISBN: 9788097154011 ; ISBN: 8097154013

Toàn văn sẵn có

12
Anglicko a Francúzsko v slovenskom zahraničnopolickom myslení
Anglicko a Francúzsko v slovenskom zahraničnopolickom myslení
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anglicko a Francúzsko v slovenskom zahraničnopolickom myslení

Kováč, Dušan

Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí, pp.70-85

ISBN: 9788097154011 ; ISBN: 8097154013

Toàn văn sẵn có

13
Vizuálna kultúra Ľudovíta Štúra a štúrovcov v kontexte národných tendencií v habsburskej monarchii
Vizuálna kultúra Ľudovíta Štúra a štúrovcov v kontexte národných tendencií v habsburskej monarchii
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vizuálna kultúra Ľudovíta Štúra a štúrovcov v kontexte národných tendencií v habsburskej monarchii

Beňová, Katarína

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov, pp.300-315

ISBN: 9788022414548 ; ISBN: 8022414549

Toàn văn sẵn có

14
Slovenská národná rada z roku 1848 a jej inšpiračná rola
Slovenská národná rada z roku 1848 a jej inšpiračná rola
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovenská národná rada z roku 1848 a jej inšpiračná rola

Škvarna, Dušan

Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí, pp.86-102

ISBN: 9788097154011 ; ISBN: 8097154013

Toàn văn sẵn có

15
Slovanstvo, Európa a Rusko v myslení Ľudovíta Štúra
Slovanstvo, Európa a Rusko v myslení Ľudovíta Štúra
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovanstvo, Európa a Rusko v myslení Ľudovíta Štúra

Martinkovič, Marcel

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov, pp.100-114

ISBN: 9788022414548 ; ISBN: 8022414549

Toàn văn sẵn có

16
Reprezentácie osobnosti Ľudovíta Štúra v maďarskej historiografii na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia (so zreteľom na práce Lajosa Steiera)
Reprezentácie osobnosti Ľudovíta Štúra v maďarskej historiografii na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia (so zreteľom na práce Lajosa Steiera)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reprezentácie osobnosti Ľudovíta Štúra v maďarskej historiografii na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia (so zreteľom na práce Lajosa Steiera)

Kurhajcová, Alica

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov, pp.115-134

ISBN: 9788022414548 ; ISBN: 8022414549

Toàn văn sẵn có

17
Národnopolitické koncepcie slovenských evanjelikov v prvej polovici „dlhého“ 19. storočia
Národnopolitické koncepcie slovenských evanjelikov v prvej polovici „dlhého“ 19. storočia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Národnopolitické koncepcie slovenských evanjelikov v prvej polovici „dlhého“ 19. storočia

Šoltés, Peter

Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí, pp.48-67

ISBN: 9788097154011 ; ISBN: 8097154013

Toàn văn sẵn có

18
Verejné prejavy maďarského iredentizmu medzi dvomi svetovými vojnami
Verejné prejavy maďarského iredentizmu medzi dvomi svetovými vojnami
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verejné prejavy maďarského iredentizmu medzi dvomi svetovými vojnami

Zeidler, Miklós

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku, pp.205-232

ISBN: 9788089396245 ; ISBN: 8089396240

Toàn văn sẵn có

19
Tido J. Gašpar a jeho chápanie slovenského národného socializmu
Tido J. Gašpar a jeho chápanie slovenského národného socializmu
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tido J. Gašpar a jeho chápanie slovenského národného socializmu

Vašš, Martin

Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách, pp.65-77

ISBN: 9788022415033 ; ISBN: 8022415030

Toàn văn sẵn có

20
Viedenský kongres a vývoj myšlienky národného štátu v strednej Európe
Viedenský kongres a vývoj myšlienky národného štátu v strednej Európe
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viedenský kongres a vývoj myšlienky národného štátu v strednej Európe

Kováč, Dušan

Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách, pp.327-336

ISBN: 9788022415033 ; ISBN: 8022415030

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2008  (6)
 3. 2009đến2011  (5)
 4. 2012đến2015  (23)
 5. Sau 2015  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Czech  (8)
 3. Polish  (1)
 4. Romanian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sorby, Karol
 2. Macho, Peter
 3. Kováč, Dušan
 4. Rolenc, Jan Martin
 5. Ficeri, Ondrej

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...