skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Serbo-Croatian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ISPRAVAK: POKAZATELJ VJERODOSTOJNOSTI MEDIJA

Vilović, Gordana

Medijske Studije = Media Studies, 2010, Vol.1(1/2), pp.65-76

ISSN: 18479758 ; E-ISSN: 18485030

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ustreznost na ravni sporočila: vloga ko- in konteksta v dvojezičnem slovarju (na gradivu angleško-slovenskega slovarja)

Vrbinc, Marjeta ; Vrbinc, Alenka

Slavisticna Revija, Apr/Jun 2017, Vol.65(2), pp.246-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03506894 ; E-ISSN: 18557570

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manuel Castells, Pekka Himanen (eds), Reconceptualizing Development in the Global Information Age

Saric, Marija

Revija za Sociologiju, Vol.46(2), pp.229-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0350154X ; E-ISSN: 18467954 ; DOI: 10.5613/rzs.46.2.5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marjeta Vrbinc
  2. Vrbinc, A.
  3. Vilović, Gordana
  4. Vrbinc, Marjeta
  5. Saric, Marija

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...