skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Serbo-Croatian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRIKAZ POPULARIZACIJSKOGA SIMPOZIJA: KREATIVNA RIZNICA 2017. – KEMIJA KREATIVNE INDUSTRIJE

Turjak, Sofija

EKONOMSKI VJESNIK / ECONVIEWS : REVIEW OF CONTEMPORARY BUSINESS, ENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC ISSUES, 2017, Vol.30(2), pp.505-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-359X ; E-ISSN: 1847-2206

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KREATIVNA RIZNICA 2016 – POPULARIZACIJSKI SIMPOZIJ EKONOMSKOGA FAKULTETA U OSIJEKU: DRUŠTVENO ODGOVORNA KREATIVNOST

Zrnić, Ana

EKONOMSKI VJESNIK / ECONVIEWS : REVIEW OF CONTEMPORARY BUSINESS, ENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC ISSUES, 2016, Vol.29(1), pp.279-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-359X ; E-ISSN: 1847-2206

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUROPSKI EFOS TJEDAN 6. – 8. SVIBNJA 2015

Frajman Ivković, Anita

EKONOMSKI VJESNIK / ECONVIEWS : REVIEW OF CONTEMPORARY BUSINESS, ENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC ISSUES, 2015, Vol.28(1), pp.271-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-359X ; E-ISSN: 1847-2206

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slučajni menadžer: Što možemo naučiti o poslovanju, vjeri i pozivu iz iskustva biblijskog Josipa „slučajnog menadžera“ u Egiptu

Bogešić, Robert

Kairos: Evanđeoski teološki časopis, 2018, Vol.12(1), pp.126-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1846-4580

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...