skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiac blood sample collection from snakes.(CLINICAL TECHNIQUES)

Brown, Cyndi

Lab Animal, July, 2010, Vol.39(7), p.208(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-7355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A refined technique for feeding newborn rhesus macaques (Macaca mulatta).(TECHNIQUE)

Ingram, Sonya ; Fernandez, Yanisbel ; Hopper, Kelly ; Morales, Pablo ; Wagner, Joseph

Lab Animal, July, 2010, Vol.39(7), p.216(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-7355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Husbandry of Monodelphis domestica in the study of mammalian embryogenesis.(RESOURCE)(Report)

Rousmaniere, Holly ; Silverman, Rachel ; White, Rachel A. ; Sasaki, Mark M. ; Wilson, Siobhan D. ; Morrison, Jeremy T. ; Cruz, Yolanda P.

Lab Animal, July, 2010, Vol.39(7), p.219(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-7355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of scheduled cage cleaning on older hens (Gallus gallus).(RESEARCH NOTE)

Anderson, Kenneth E. ; Mozdziak, Paul E. ; Petitte, James N.

Lab Animal, July, 2010, Vol.39(7), p.210(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-7355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sasaki, Mark M.
  2. Morales, Pablo
  3. Wagner, Joseph
  4. Holly Rousmaniere
  5. Rousmaniere, Holly

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...