skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spravochnik normativov trudovykh i material'nykh zatrat dlya vedeniya sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva
[Reference book on the norms of labour and material expenditures for a keeping of agricultural production]

Gusakov , V.G. ; Brechko , Ya.N. ; Sumonov , M.E. ; Ministry Of Agriculture And Food, Minsk (Belarus); National Academy Of Science, Minsk (Belarus); Belarus Research Inst. Of Agrarian Economics, Minsk (Belarus)

ISBN: 985-6662-11-7

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rynki produktov i sel’skokhozyajstvennogo syr’ya
[Agricultural products and raw materials markets]

Ilyina , Z.M. ; Ganush , G.I. ,The National Academy Of Sciences , Minsk . Dept. Of Agricultural Sciences ; Mirochitskaya , I.V. ,Belarus State Economic Univ. , Minsk ; Bajgot , L.N. ; Belskij , V.I. ; Bondarchuk , V.F. ; Krylovich , T.A. ; Meleshchenya , A.V. ; Korotina , A.N. ; Bajgot , M.S. ; Batova , N.N. ; Baran , G.A. ; Ganyukov , A.N. ; Enchik , L.T. ; Kazakevich , A.V. ; Klimova , M.L. ; Kondratenko , S.A. ; Likhacheva , N.L. ; The National Academy Of Sciences, Minsk (Belarus). Dept. Of Agricultural Sciences ; Institute Of Agricultural Economics, Minsk (Belarus)

ISBN: 958-6662-33-8

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Экономические вопросы развития сельского хозяйства Беларуси: межведомственный тематический сборник. Т. 34
[Economic questions of Belarus agricultural development: interdevelopment proceedings. V. 34]

Gusakov , V.G. ; Belskij , V.I. ; Ilina , Z.M. ; Krestovskij , V.G. ; Sajganov , A.S. ; Selyukov , Yu.N. ; Sidorovich , V.A. ; Solovtsov , N.I. ; National Academy Of Sciences. Institute Of Economics, Minsk (Belarus). Centre Of Agricultural Economics

ISBN: 985-6662-58-3

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Научное обеспечение производства масличных культур в России
[Scientific support of oil crops in Russia]

Lukomets , V.M. ; The V.S. Pustovoit All-Russia Research And Development Inst. Of Oil–Producing Crops, Krasnodar (Russian Federation)

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Экология птиц Башкортостана (1811-2008 гг.)
[Bird ecology in the Republic Bashkorstan (1811-2008)]

Valuev , V.A.

ISBN: 978-5-7501-1034-6

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Belskij , V.I.
  2. Gusakov , V.G.
  3. Ilyina , Z.M.
  4. Korotina , A.N.
  5. Kondratenko , S.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...