skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Russia in the nineteenth century: autocracy, reform, and social change, 1814-1914
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia in the nineteenth century: autocracy, reform, and social change, 1814-1914

Polunov, Alexander

E-ISBN 0765606712 ; E-ISBN 0765606720 ; E-ISBN 9780765606716 ; E-ISBN 9780765621627

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Russian business dictionary English-Russian, Russian-English.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian business dictionary English-Russian, Russian-English.

Sofer, Morry

E-ISBN 0884003124 ; E-ISBN 9781589797239

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Transistors from crystals to integrated circuits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transistors from crystals to integrated circuits

Levinshtein, M

E-ISBN 9810227434 ; E-ISBN 9789810227432

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Lenin
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lenin

Lih, Lars T

E-ISBN 9781780230030 ; E-ISBN 9781861897930

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early antiquity

Dʹi︠a︡konov, Igorʹ Mikhaĭlovich

ISBN: 0-226144-65-8 ; ISBN: 978-0226144-65-8

Toàn văn sẵn có

7
In the world of the outcasts notes of a former penal laborer, volume I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the world of the outcasts notes of a former penal laborer, volume I

Filippovich Iakubovich, Pëtr

E-ISBN 1783081112 ; E-ISBN 1783081147 ; E-ISBN 9781783081110

Toàn văn không sẵn có

8
Ivan the terrible.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ivan the terrible.

Payne, Robert

E-ISBN 9780815412298

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Dialogues with Shklovsky the Duvakin interviews 1967-1968.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dialogues with Shklovsky the Duvakin interviews 1967-1968.

E-ISBN 9781498596183 ; E-ISBN 9781498596190

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Final days: the inside story of the collapse of the Soviet Union

Grachev, A. S

ISBN: 0-813322-06-5 ; ISBN: 978-0-813322-06-3

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chorus Girl and Other Stories

Chekhov, Anton Pavlovich; Garnett, Constance, - (Translator)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The House with the Mezzanine and Other Stories

Chekhov, Anton Pavlovich; Koteliansky, S. S. (Samuel Solomonovitch), - (Translator) ; Cannan, Gilbert, - (Translator)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mother

Gorky, Maksim

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Horse-Stealers and Other Stories

Chekhov, Anton Pavlovich; Garnett, Constance, - (Translator)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1999  (2)
  2. 1999đến2002  (2)
  3. 2003đến2004  (3)
  4. 2005đến2011  (4)
  5. Sau 2011  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...