skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.005  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITION OF LOCAL USER INTERFACE WITH REMOTELY GENERATED USER INTERFACE AND AUDIO-VISUAL DATA

Spejcher Ehshli K ; Fehng Nikolas Dzh ; Boura Todd

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE AND CORRESPONDING METHOD AND DEVICE

Barnett Riki ; Dehvidson Brajan

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE WITH TACTILE FEEDBACK

Dzhonson, Mark, Tomas ; Van De Slejs, Bartel, Marinus ; Brokken, Dirk

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MARKUP-BASED EXTENSIBILITY FOR USER INTERFACES

Dzhandzhal Savradzh Singkh ; Mogilevskij Aleks ; Morton Dehvid Ehndrju ; Ramani Preetkhi ; Luu Din Trang ; Faller Ehrik Majkl ; Fomichev Ehndrju ; Chan Ehndi Chun-An

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MARKUP-BASED EXTENSIBILITY FOR USER INTERFACES

Dkhandzhal Savradzh Singkh ; Mogilevskij Aleks ; Morton Dehvid Ehndrju ; Ramani Preetkhi ; Luu Din Trang ; Faller Ehrik Majkl ; Fomichev Ehndrju ; Chan Ehndi Chun-An

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROLE USER INTERFACE FOR LIMITED DISPLAYING DEVICES

Shrufi Adel ; Uollis Dzheffri ; Ozava Gregori I ; Ostl Tereza B

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR CONFIGURATION OF USER INTERFACE

Pjukhalammi Seppo ; Khaggman Kaj ; Iliniemi Timo ; Saarimaa Tero-Markus ; Sikhvola Tuomo

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MOBILE DEVICE APPLICATION MANAGEMENT

Lemej Stiv ; Kelli Shon

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RENDERING TEACHING ANIMATIONS ON USER INTERFACE DISPLAY

Markevich Jan-Kristian ; Silvis Dzhejson ; Garsajd Ehdrian ; Kili Leroj B ; Klement Manuehl

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF PROVIDING USER INTERFACE AND MOBILE TERMINAL USING SAME

Dzang Si Khak ; Kim Khiang Akh

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOLOGRAPHIC USER INTERFACES FOR MEDICAL PROCEDURES

Verar Loran ; Chan Rejmond ; Ryuejters Daniel Simon Anna ; Denissen Sander Khans ; Slegt Sander

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL OF USER INTERFACE ACCESS TO MANAGE ENVIRONMENT USING THE ENVIRONMENT CREATION SYSTEM

Sorokin Mikhail Viktorovich ; Van Khof Villem Pit

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TEXT DETECTION IN GRAPHIC USER INTERFACES IMAGES

Vasileva Natalya Sergeevna

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATION USER INTERFACE IN SUPPORT OF PAGE-FOCUSED, TOUCH- OR GESTURE-BASED BROWSING EXPERIENCE

Mandik Mirko ; Kim Yan Ejch ; Shellkross Zakhari Dzh ; Goldberg Eli B ; Batcher Aaron M ; Benson Rodzher V ; Uillyams Meri-Linn ; Kholbruk Dzhes S ; Kim Dzhejn T

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF CONTROLLING SWITCHED THREE-DIMENSIONAL USER INTERFACE AND MOBILE TERMINAL USING SAID INTERFACE

Rassenikov Aleksandr Aleksandrovich ; Kvak Dzaedo

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPHICAL USER INTERFACE PROVIDING VIRTUAL SUPER-ZOOM FUNCTIONALITY

Rat Mattias ; Karnat Dirk Frid

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMMAND USER INTERFACE FOR DISPLAYING MULTIPLE SECTIONS OF SOFTWARE FUNCTIONALITY CONTROLS

Din Ehrin Ehlizabet ; Kharris Dzhensen M ; Batcher Aaron Majkl ; Satterfild Dzhessi Klehj

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF PREPARING DOCUMENTS IN MARKUP LANGUAGES WHEN IMPLEMENTING A USER INTERFACE

Lysanov, Pavel Urjevich ; Kostyuchenkov, Sergey Prokopjevich

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENHANCED USER INTERFACE FOR PROVIDING TASK MANAGEMENT AND CALENDAR INFORMATION

Uill'Jams Cheril L ; Frehnkel' Glenn L ; Savastano Ehrnan I ; L'Jukart Richard Kh ; Dzhensen Stefen D

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR PROVIDING GRAPHIC USER INTERFACE IN MOBILE TERMINAL

Seong Dzin Kha ; Kim Min Kiung ; Kim Kiu Sung ; LI Sung Sik

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.005  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (23)
 2. 1992đến1998  (15)
 3. 1999đến2004  (69)
 4. 2005đến2011  (474)
 5. Sau 2011  (1.424)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.328)
 2. French  (77)
 3. Ukrainian  (41)
 4. Romanian  (4)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Satterfild Dzhessi Klehj
 2. Satterfild Dzhessi Klej
 3. Kharris Dzhensen M
 4. Batcher Aaron M
 5. Kim Dzhejn T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...