skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Mediterranean to the Baltic: the problem of implementing the principle of solidarity in the EU area of immigration and asylum

Voynikov V. V

Baltic Region, 01 June 2019, Vol.11(2), pp.17-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2079-8555 ; E-ISSN: 2310-0524 ; DOI: 10.5922/2079-8555-2019-2-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigratsiia rossiĭskikh vracheĭ v Turtsiiu (1919-1923 gg.).
Emigration of Russian physicians to Turkey (1919-1923)

Vasil'Ev, K K

Problemy sotsial'noi gigieny, zdravookhraneniia i istorii meditsiny, 2004(1), pp.45-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0869-866X ; PMID: 15098396 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Court rejects motion to stop deportation of HIV-positive woman to Zambia

HIV/AIDS policy & law review, December 2007, Vol.12(2-3), pp.47-8

ISSN: 1712-624X ; PMID: 18461694 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ways of solving modern demogra phic pro blem

S. Buslaev

Modernizaciâ, Innovaciâ, Razvitie, 01 April 2016, Vol.6(4-2), pp.375-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2079-4665 ; E-ISSN: 2411-796X ; DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.4.375.379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O migratsionnoi situatsii v Rossii.
The migration situation in Russia

Rakhmaninova, M ; Varshavskaya, N

Voprosy statistiki (Moscow, Russia : 1994), 1998(10), pp.78-81

PMID: 12349036 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Nat͡sionalʹnyĭ vopros i problemy bezhent͡sev : materialy Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii v Sankt-Peterburge, posvi͡ashchennoĭ pami͡ati izvestnoĭ pravozashchitnit͡sy Z.P. Rustam-Zade 13 dekabri͡a 1997 g.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nat͡sionalʹnyĭ vopros i problemy bezhent͡sev : materialy Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii v Sankt-Peterburge, posvi͡ashchennoĭ pami͡ati izvestnoĭ pravozashchitnit͡sy Z.P. Rustam-Zade 13 dekabri͡a 1997 g.

Mezhdunarodnai͡a Nauchno-Prakticheskai͡a Konferent͡sii͡a Posvi͡ashchennai͡a Pami͡ati Izvestnoĭ Pravozashchitnit͡sy Z.P. Rustam-Zade; Mirzoeva, Kh. A ; Pompeev, I͡uriĭ ; Russkoe Geograficheskoe Obshchestvo ; Sankt-Peterburgskai͡a Gosudarstvennai͡a Akademii͡a Kulʹtury ; Soi͡uz Pisateleĭ Rossii. S.-Peterburgskai͡a Organizat͡sii͡a

Toàn văn không sẵn có

7
Vynuždennye migranty integracija i vozvraščenie
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vynuždennye migranty integracija i vozvraščenie

Tiškov, Valerij A ; Institut Ėtnologii I Antropologii Imeni N. N. Miklucho - Maklaja

ISBN: 5201137253

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Миграционная политика ЕС на современном этапе (на примере Финляндии); бакалаврская работа

Киселева, Екатерина Сергеевна; Ерофеев, Дмитрий Романович; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Гуманитарный институт

DOI: 10.18720/SPBPU/2/V16-2891

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becoming a Citizen: A Newcomer's Guide. 1

Michael, Jean; Federation of Jewish Philanthropies of New York, Ny (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến1997  (1)
 3. 1998đến2003  (2)
 4. 2004đến2007  (2)
 5. Sau 2007  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sách  (2)
 3. Tài nguyên văn bản  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...