skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕЗКИ И КАЛИБРОВКИ МАССИВОВ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
COMPLEX OF EQUIPMENT FOR CUTTING AND CALIBRATION OF SOLIDS OF POLYSTYRENE CONCRETE AND CELLULAR CONCRETE

Rakhmanov Viktor Alekseevich ; Melikhov Vladislav Ivanovich ; Baev Pavel Ivanovich ; Larionov Ehrnest Ivanovich ; Tormyshov Igor' Vladimirovich ; Junkevich Aleksej Vladimirovich

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...