skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.808.950  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Journal of analytical chemistry of the USSR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of analytical chemistry of the USSR

v.32 p.1003-1486 s.1269-1872 197

ISSN: 0021-8766

Toàn văn sẵn có

2
Zeitschrift für Chemie
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitschrift für Chemie

v.14 1871

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Mineralʹnyĭ kolichestvennyĭ analiz
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineralʹnyĭ kolichestvennyĭ analiz

Fresenius, C. Remigius

Toàn văn sẵn có

4
Zhurnal obshcheĭ khimii
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zhurnal obshcheĭ khimii

Russkoe Fiziko-Khimicheskoe Obshchestvo ; Akademii͡a Nauk Sssr ; Russkoe Fiziko-Khimicheskoe Obshchestvo

v.8 1876 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-460X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
&#1054; &#1074;&#1083;&#1110;&#1103;&#1085;&#1110;&#1080; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1074;&#1103;&#1079;&#1082;&#1080; &#1084;&#1086;&#1095;&#1077;&#1090;&#1086;&#1095;&#1085;&#1080;&#1082;&#1086;&#1074; &#1085;&#1072; &#1086;&#1090;&#1076;&#1123;&#1083;&#1077;&#1085;&#1110;&#1077; &#1080; &#1089;&#1086;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074; &#1078;&#1077;&#1083;&#1095;&#1080; : &#1101;&#1082;&#1089;&#1087;&#1077;&#1088;&#1080;&#1084;&#1077;&#1085;&#1090;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1077; &#1080;&#1079;&#1089;&#1083;&#1123;&#1076;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1110;&#1077; : &#1076;&#1080;&#1089;&#1089;&#1077;&#1088;&#1090;&#1072;&#1094;&#1110;&#1103; &#1085;&#1072; &#1089;&#1090;&#1077;&#1087;&#1077;&#1085;&#1100; &#1076;&#1086;&#1082;&#1090;&#1086;&#1088;&#1072; &#1084;&#1077;&#1076;&#1080;&#1094;&#1080;&#1085;&#1099;<br>O vli&#772;i&#865;ani&#772;i perevi&#865;azki mochetochnikov na otdi&#865;eleni&#772;e i sostav zhelchi : e&#775;ksperimental&#697;noe izsli&#865;edovani&#772;e : dissertat&#865;si&#772;i&#865;a na stepen&#697; doktora medit&#865;siny
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

О вліяніи перевязки мочеточников на отдѣленіе и состав желчи : экспериментальное изслѣдованіе : диссертація на степень доктора медицины
O vlīi͡anīi perevi͡azki mochetochnikov na otdi͡elenīe i sostav zhelchi : ėksperimentalʹnoe izsli͡edovanīe : dissertat͡sīi͡a na stepenʹ doktora medit͡siny

Mikhaĭlov, Mikhail ; Михайлов, Михаил; Imperatorskai͡a Voenno-Medit͡sinskai͡a Akademīi͡a (Saint Petersburg, Russia)

Toàn văn không sẵn có

6
Russkai&#865;a chast&#697; Khimicheskoi&#774; bibliografi&#772;i
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russkai͡a chastʹ Khimicheskoĭ bibliografīi

Krupskīĭ, Al. Kir; Bolton, Henry Carrington

Toàn văn không sẵn có

7
Izsli&#865;edovanani&#772;e izomernykh prevrashcheni&#772;i&#774;, sovershai&#865;ushchikhsi&#865;a pri uchasti&#772;i organicheskikh okisei&#774;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izsli͡edovananīe izomernykh prevrashchenīĭ, sovershai͡ushchikhsi͡a pri uchastīi organicheskikh okiseĭ

Krasuskiĭ, K

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

O proiskhozhdenīi pochechnykh t͡silindrov : ėksperimentalʹnoe izsli͡edovanīe

Valershteĭn, P. S; Universitas Jurjevensis

Toàn văn không sẵn có

9
Izsli&#865;edovani&#772;i&#865;a teplovogo rasshireni&#772;i&#865;a vodnykh rastvorov
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izsli͡edovanīi͡a teplovogo rasshirenīi͡a vodnykh rastvorov

Landezen, Georgīĭ

Toàn văn không sẵn có

10
Molecular physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular physics

Crowther, James Arnold

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Gidrokhimicheskie materialy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gidrokhimicheskie materialy.

Toàn văn không sẵn có

12
O kalorimetricheskoi&#774; bombi&#865;e i ob e&#775;taloni&#865;e v termokhimi&#772;i organicheskikh soedineni&#772;i&#774;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

O kalorimetricheskoĭ bombi͡e i ob ėtaloni͡e v termokhimīi organicheskikh soedinenīĭ

Świętosławski, Wojciech

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izvestii͡a Instituta fiziko-khimicheskogo analiza

Institut Fiziko-Khimicheskogo Analiza (Rossiĭskai͡a Akademii͡a Nauk) ; Institut Fiziko-Khimicheskogo Analiza (Akademii͡a Nauk Sssr) ; Komissii͡a Po Izuchenii͡u Estestvennykh Proizvoditelʹnykh Sil Rossii ; Akademii͡a Nauk Sssr. Komissii͡a Po Izuchenii͡u Estestvennykh Proizvoditelʹnykh Sil Soi͡uza ; Akademii͡a Nauk Sssr

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roczniki chemii = Annales Societatis Chimicae Polonorum.

Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Chemicznych

ISSN: 0035-7677 ; Continued by ISSN: 0137-5083

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ приготовления белой масляной краски

Vinerberger A.A

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Конденсатор переменной емкости

Osipov P.P

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ регенерирования сульфо-кислот, употребленных при гидролизе жиров

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Мост

Dobrotvorskij V.F

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Цеповая молотилка

Suchkov P.V

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Держатель для поленьев при винтовом колуне

Fedorov V.S

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.808.950  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (14.613)
 2. 1959đến1973  (38.160)
 3. 1974đến1988  (211.959)
 4. 1989đến2004  (451.092)
 5. Sau 2004  (1.093.061)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.119.209)
 2. Ukrainian  (74.604)
 3. French  (17.323)
 4. Romanian  (7.745)
 5. German  (53)
 6. Slovak  (20)
 7. Czech  (5)
 8. Polish  (4)
 9. Chinese  (2)
 10. Spanish  (2)
 11. Hungarian  (1)
 12. Danish  (1)
 13. Georgian  (1)
 14. Armenian  (1)
 15. Lithuanian  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Petrov G.S
 2. Kovalenkov V.I
 3. Fedorov V.S
 4. Chernyshev A.A
 5. Shenfer K.I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...