skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Жестовые нотации и их сравнительный анализ; Sign language notation systems and their comparative analysis

Maria A Myasoedova, ; Zinaida P Myasoedova,

DOI: 10.25559/SITITO.14.201801.183-192 ; Related ISSN: 2411-1473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secret Language Means

Aliya B. Nasyrova ; Altyn N. Muratova ; Sholpan A. Zhetpisbai

Evropejskij Issledovatelʹ, 01 January 2013, Vol.54(7-1), pp.1841-1845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2219-8229 ; E-ISSN: 2224-0136

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERLANGUAGE FEATURES OF SIGN LANGUAGES (ACCORDING TO THE MATERIAL OF GESTURES IN SIGN FORM)

Maria A. Myasoedova ; Zinaida P. Myasoedova

Sovremennye Informacionnye Tehnologii i IT-obrazovanie, 01 April 2019, Vol.15(1), pp.172-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2411-1473 ; DOI: 10.25559/SITITO.15.201901.172-181

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...