skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A solution to the problems of cusps and rotation curves in dark matter halos in the cosmological standard model

Doroshkevich, A. G. ; Lukash, V. N. ; Mikheeva, E. V.

Phys. Usp. 55 3-17 (2012) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1209.0388

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of the large-scale structure of the Universe

Lukash, V. N. ; Mikheeva, E. V. ; Malinovsky, A. M.

Phys. Usp. 54 983-1005 (2011) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1209.0371

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopy of 13 high mass stars in the Cyg OB2 association

Chentsov, E. L. ; Klochkova, V. G. ; Panchuk, V. E. ; Yushkin, M. V.

Arxiv ID: 1306.1087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of scientific topics for Millimetron space observatory

Kardashev, N ; Novikov, I ; Lukash, V ; Pilipenko, S ; Mikheeva, E ; Bisikalo, D ; Wiebe, D ; Doroshkevich, A ; Zasov, A ; Zinchenko, I ; Ivanov, P ; Kostenko, V ; Larchenkova, T ; Likhachev, S ; Malov, I ; Malofeev, V ; Pozanenko, A ; Smirnov, A ; Sobolev, A ; Cherepashchuk, A ; Shchekinov, Yu; Shchekinov, Yu (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 21, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3367/UFNr.0184.201412c.1319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BUDDHIST PHILOSOPHY AND CONTEMPORARY SCIENCE

Barakhoev, Vyacheslav

Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Serii︠a︡ 7, Filosofii︠a︡, Sot︠s︡iologii︠a︡ i Sot︠s︡ialʹnye Tekhnologii = The Science Journal of Volgograd State University. Philosophy. Series 7, Sociology and Social Technologies, Sep 2011, Issue 3(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1998-9946

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical laboratory at the center of the Galaxy

Dokuchaev, V. I. ; Eroshenko, Yu. N.

Physics-Uspekhi 58, 772-784, 2015 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1512.02943

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Stellar Physics: 2: Stellar Evolution and Stability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stellar Physics: 2: Stellar Evolution and Stability

Bisnovatyi-Kogan, Gennady S.

Series ISSN: 0941-7834 ; ISBN: 978-3-642-14733-3 ; E-ISBN: 978-3-642-14734-0 ; DOI: 10.1007/978-3-642-14734-0

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transient dynamics of perturbations in astrophysical disks

Razdoburdin, Dmitry N. ; Zhuravlev, Viacheslav V.

Phys. Usp. 58 (11) (2015) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1512.08897

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galactic disks and their evolution

Zasov, A. V. ; Sil'Chenko, O. K.

Uspekhi Fizicheskikh Nauk 180 (4) 434-439 (2010) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1006.2445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expanding Universe: slowdown or speedup?

Bolotin, Yu. L. ; Lemets, O. A. ; Yerokhin, D. A.

Bolotin Yu L, Yerokhin D A, Lemets O A, Expanding Universe: slowdown or speedup?, Phys. Usp. 55 (9) (2012) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1108.0203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
A Brief History of Radio Astronomy in the USSR: A Collection of Scientific Essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief History of Radio Astronomy in the USSR: A Collection of Scientific Essays

Braude, S. Y. ;Dubinskii, B. A. ;Kaidanovskii, N. L. ;Kardashev, N. S. ;Kobrin, M. M. ;Kuzmin, A. D. ;Molchanov, A. P. ;Pariiskii, Yu. N. ;Rzhiga, O. N. ;Salomonovich, A. E.;; Burton, W. B (Editor) ; Bertola, F (Editor) ; Cassinelli, J. P (Editor) ; Cesarsky, C. J (Editor) ; Ehrenfreund, P (Editor) ; Engvold, O (Editor) ; Heck, A (Editor) ; Heuvel, E. P. J (Editor) ; Kaspi, V. M (Editor) ; Kuijpers, J. M. E (Editor) ; Laan, H (Editor) ; Murdin, P. G (Editor) ; Pacini, F (Editor) ; Radhakrishnan, V (Editor) ; Somov, B. V (Editor) ; Sunyaev, R. A (Editor) ; Braude, S. Y (Editor) ; Salomonovich, A. E (Editor) ; Samanian, V. A (Editor) ; Shklovskii, I. S (Editor) ; Sorochenko, R. L (Editor) ; Troitskii, V. S (Editor) ; Kellermann, K. I (Editor) ; Dubinskii, B. A (Editor) ; Kaidanovskii, N. L (Editor) ; Kardashev, N. S (Editor) ; Kobrin, M. M (Editor) ; Kuzmin, A. D (Editor) ; Molchanov, A. P (Editor) ; Pariiskii, Yu. N (Editor) ; Rzhiga, O. N (Editor)

Astrophysics and Space Science Library

ISBN: 9789400728332 ; ISBN: 9400728336 ; E-ISBN: 9789400728349 ; E-ISBN: 9400728344 ; DOI: 10.1007/978-94-007-2834-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Introduction to the theory of the early universe 2 hot big bang theory, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to the theory of the early universe 2 hot big bang theory, second edition

Rubakov, Valery A

E-ISBN 9813209879 ; E-ISBN 9813209887 ; E-ISBN 9789813209879 ; E-ISBN 9789813209886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
On the Pulsar
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Pulsar

Kadomtsev, B B ; Nomerotsky, A

ISBN: 9789814289726 ; E-ISBN: 9789814289740 ; E-ISBN: 9789814466301 ; DOI: 10.1142/7521

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space-time asymmetries: Russian v 'in(to)' and the North Slavic Temporal Adverbial Continuum / Пространственно-временная асимметрия: русский предлог в и северно-славянский континуум обстоятельств времени

Makarova, Anastasia ; Nesset, Tore

Russian Linguistics, 1 January 2013, Vol.37(3), pp.317-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03043487 ; E-ISSN: 15728714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information system GRVolSU for modeling of the disc gravitating systems

Zasov, Anatoliy

Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Serii︠a︡ 1, Matematika, Fizika, Jun 2013, Issue 1(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2409-1782 ; DOI: 10.15688/jvolsu1.2013.1.7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Solar Cosmic Rays: Fundamentals and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar Cosmic Rays: Fundamentals and Applications

Miroshnichenko, Leonty

Astrophysics and Space Science Library

ISBN: 9783319094281 ; ISBN: 3319094289 ; E-ISBN: 9783319094298 ; E-ISBN: 3319094297 ; DOI: 10.1007/978-3-319-09429-8

Toàn văn sẵn có

17
Catastrophic Events Caused by Cosmic Objects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catastrophic Events Caused by Cosmic Objects

Adushkin, Vitaly ;Nemchinov, Ivan;; Adushkin, Vitaly (Editor) ; Nemchinov, Ivan (Editor)

ISBN: 9781402064517 ; ISBN: 1402064519 ; E-ISBN: 9781402064524 ; E-ISBN: 1402064527 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6452-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Meteoric matter in interplanetary space
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meteoric matter in interplanetary space

Fesenkov, V. G

Toàn văn sẵn có

19
Nauchnye informat͡sii
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nauchnye informat͡sii

Akademii͡a Nauk Sssr. Astronomicheskiĭ Sovet ; Radioastrofizikas Observatorija (Latvijas Psr Zinātn̐u Akadēmija) ; Vsesoi͡uznoe Astronomo-Geodezicheskoe Obshchestvo. Latviĭskoe Otdelenie

ISSN: 0130-9773

Toàn văn sẵn có

20
Problems in astrophysics: investigation of the atmospheres of Venus and Mars
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems in astrophysics: investigation of the atmospheres of Venus and Mars

Kovalʹ, I. K

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (3)
 2. 1971đến2008  (2)
 3. 2009đến2010  (2)
 4. 2011đến2013  (10)
 5. Sau 2013  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lukash, Vladimir N.
 2. Lukash, V. N.
 3. Mikheeva, E
 4. Lukash, V
 5. Mikheeva, E. V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...