skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the impact of the "Holbinsky" mine on the components of the natural environment of the Eastern Sayan

O. A. Ivanova ; A. V. Dmitrieva

Izvestiâ Uralʹskogo Gosudarstvennogo Gornogo Universiteta, 01 September 2017, Issue 3, pp.44-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2307-2091 ; E-ISSN: 2500-2414 ; DOI: 10.21440/2307-2091-2017-3-44-47

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS OF DETERMINING THE SIZE OF NATURAL RESOURCE RENTS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT

S. Chernyavskiy ; N. Zolotarev

Вестник университета, 01 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1816-4277

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS OF DETERMINING THE SIZE OF NATURAL RESOURCE RENTS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT

S. Chernyavskiy ; N. Zolotarev

Вестник университета, 01 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1816-4277

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

МЕРЫ ОХРАНЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ В КАРСТУЮЩЕМСЯ МАССИВЕ; PROTECTION MEASURES FOR BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS FROM UNDERGROUND MINING OPERATIONS IN KARSTIC ROCK MASS

Желтышева, О.Д. ; Усанов, С.В. ; Драсков, В.П.

DOI: 10.18454/2313-1586.2016.02.071

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...