skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: Romanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-aided diagnostic of nutritional disorders of main crops in Romania

Vintila , R. ; Tiganas , L. ; Borlan , Z.

A XIV-a Conferinta Nationala pentru Stiinta Solului, Tulcea (Romania), 29 Aug - 3 Sep 1994, 1994, Vol.(B), pp.37-46

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vintila , R.
  2. Tiganas , L.
  3. Borlan , Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...