skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Romanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PSYCHOMETRY SYSTEM WITH ONLINE ACCESS

Grigore Dumitru

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE AND METHOD FOR QUALITATIVELY AND QUANTITATIVELY DETERMINING SUPERFICIAL CHEMICAL COMPONENTS OF BIOLOGICAL PREPARATIONS

Ciuclea-Georgescu Dumitru ; Dobrică Bogdan

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inkjet printer, piezoelectric drip generator and electromagnetic pump

Trosteaneţchi Vladimir ; Podubni Octavian ; Pogrebnoi Andrei

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROGRAMMABLE CIPHERING ANALYSING RECEIVER FOR AUTOMATIC TELEPHONE EXCHANGES

Vărzaru Gaudenţiu ; Szabo Ferenc ; Andreev Mihai ; Secuianu Florin ; Manolescu Mariana

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRIC DRIVING FOR SYNCHRONOUS MOTORS WITH PERMANENT MAGNETS

Ri Noveanu Gabriel-Valeriu

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRIC DRIVING FOR SYNCHRONOUS MOTORS WITH PERMANENT MAGNETS

Rîşnoveanu Gabriel Valeriu

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for controlling Internet content output to the user terminal

Pistol Mihail

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for controlling Internet content output to the user terminal

Pistol Mihail

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD OF EVALUATION AND CONTROL OF INDUSTRIAL POLLUTION

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. Russian  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pistol Mihail
 2. Grigore Dumitru
 3. Rîşnoveanu Gabriel Valeriu
 4. Ciuclea-Georgescu Dumitru
 5. Vărzaru Gaudenţiu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...