skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalismul azi între ideologie şi fantasme politice

Şandru, Daniel

Sfera Politicii, 2010, Issue 150, pp.55-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1221-6720

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birocraţia comunistă, Universitatea şi epoca interbelică

Preda, Cristian

Dilema, 2002, Issue 508, pp.7-7

ISSN: 1221-3055

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Dilema  (1)
  2. Sfera Politicii  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Şandru, Daniel
  2. Preda, Cristian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...