skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Public Health xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illicit tobacco trade between the United States and Mexico

Colledge III, John W

Salud Pública de México, 01 June 2012, Vol.54(3), pp.289-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-3634 ; E-ISSN: 1606-7916 ; DOI: 10.1590/S0036-36342012000300011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Wiley (CrossRef)  (1)
 2. ScieELO Public Health  (1)
 3. SciELO Mexico  (1)
 4. SciELO  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sherman, K.A.
 2. Colledge III, John W
 3. Koelmeyer, L.
 4. Koelmeyer, Louise
 5. Sherman, Kerry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...