skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Parasitic Diseases-Chapter 3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parasitic Diseases-Chapter 3

Toft, John D. ; Eberhard, Mark L.

Nonhuman Primates in Biomedical Research, Chapter 3, pp.111-205

ISBN: 978-0-12-088665-4 ; DOI: 10.1016/B978-012088665-4/50005-1

Toàn văn không sẵn có

2
Flatworms-6:Turbellaria and nemertea
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flatworms-6:Turbellaria and nemertea

Kolasa, Jurek

Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates, Chapter 6, pp.155-180

ISBN: 978-0-12-690647-9 ; DOI: 10.1016/B978-012690647-9/50007-7

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eberhard, Mark L.
  2. Kolasa, Jurek
  3. Toft, John D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...