skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogéologie du bassin de Kaboul (Afghanistan), partie I: aquifères et hydrologie ; Hidrogeología de la cuenca de Kabul (Afganistán), parte I: acuíferos e hidrogeología ; 喀布尔盆地 (阿富汗) 水文地质, I : 含水层和水文 ; Hidrogeologia da Bacia de Cabul (Afeganistão), parte I: aquíferos e hidrologia
Hydrogeology of the Kabul Basin (Afghanistan), part I: aquifers and hydrology

Houben, Georg ; Niard, Nadege ; Tünnermeier, Torge ; Himmelsbach, Thomas

Hydrogeology Journal, 2009, Vol.17(3), pp.665-677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-008-0377-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To be or not to be immediate with clients: The use and perceived effects of immediacy in psychodynamic/interpersonal psychotherapy

Hill, Clara E ; Gelso, Charles J ; Chui, Harold ; Spangler, Patricia T ; Hummel, Ann ; Huang, Teresa ; Jackson, John ; Jones, Russell A ; Palma, Beatriz ; Bhatia, Avantika ; Gupta, Shudarshana ; Ain, Stacie C ; Klingaman, Beth ; Lim, Robert H ; Liu, Jingqing ; Hui, Kayi ; Jezzi, Matthew M ; Miles, Joseph R

Psychotherapy Research, 04 May 2014, Vol.24(3), pp.299-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1050-3307 ; E-ISSN: 1468-4381 ; DOI: 10.1080/10503307.2013.812262

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cycle microbiologique de l’azote à l’interface eau salée - eau douce ; Ciclo del nitrógeno microbiano en la interfase agua dulce - agua salada ; 咸水-淡水界面处微生物作用下的N循环 ; Reciclagem microbiana do azoto na interface água salgada-água doce
Microbial nitrogen cycling at the saltwater–freshwater interface

Santoro, Alyson

Hydrogeology Journal, 2010, Vol.18(1), pp.187-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-009-0526-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (3)
 2. Spanish  (3)
 3. Italian  (1)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ain, Stacie C
 2. Hui, Kayi
 3. Medellín-Azuara, Josué
 4. Houben, Georg
 5. Himmelsbach, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...