skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El paradigma cualitativo y su presencia en las investigaciones de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información

Fernández Hernández, Sandra ; Rivera, Zoia

ACIMED, 01 September 2009, Vol.20(3), pp.6-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1561-2880 ; E-ISSN: 1561-2880

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Semantic Framework for Evaluating Topical Search Methods

Cecchini, Rocío L ; Lorenzetti, Carlos M ; Maguitman, Ana G ; Menczer, Filippo

CLEI Electronic Journal, 01 April 2011, Vol.14(1), pp.2-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0717-5000 ; E-ISSN: 0717-5000

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comportamento informacional e avaliação de serviços bibliotecários

Andréa Pereira Santos

Informação & Sociedade, 2016, Vol.26(1)

ISSN: 01040146 ; E-ISSN: 18094783

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usabilidade na recuperação da informação em Catálogos Bibliográficos: avaliação do Catálogo online do SIGAA na perspectiva dos pós-graduandos da UFRN

Vechiato, Fernando

Informação & Sociedade, 2017, Vol.27(3)

ISSN: 01040146

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...