skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Gale Virtual Reference Library (GVRL) xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Door

Novo Dicionário de Expressões Idiomáticas Americanas

ISBN: 978-85-221-0766-7

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glossário

Empreendedorismo : Uma Visão do Processo

ISBN: 978-85-221-0938-8

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalismo no Setor de Hospitalidade

Administração de recursos humanos em hospitalidade

ISBN: 978-85-221-1020-9

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Formato Jurídico dos Novos Empreendimentos – E o Ambiente Jurídico em que Operam

Empreendedorismo : Uma Visão do Processo

ISBN: 978-85-221-0938-8

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Mercado de Trabalho e o Recrutamento No Setor de Hospitalidade

Administração de recursos humanos em hospitalidade

ISBN: 978-85-221-1020-9

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...