skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.032.718  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil

ISSN1519-3829

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista brasileira de terapia intensiva

ISSN0103-507X

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jornal vascular brasileiro

ISSN1677-5449

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista portuguesa de pneumologia

ISSN0873-2159

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pró-fono

ISSN0104-5687

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

GE jornal português de gastrenterologia

ISSN0872-8178

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista panamericana de infectología

ISSN1679-7140

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arquivos de gastroenterologia

ISSN0004-2803

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jornal de Pneumologia

ISSN0102-3586

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo

ISSN0036-4665

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arquivos de neuro-psiquiatria

ISSN0004-282X

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arquivos brasileiros de endocrinologia e metabologia

ISSN0004-2730

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arquivos brasileiros de cardiologia

ISSN0066-782X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jornal Brasileiro de Pneumologia

ISSN1806-3713

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista portuguesa de medicina intensiva

ISSN0872-3087

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery - BJCVS = Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular - RBCCV

ISSN0102-7638

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista Brasileira de Medicina do Esporte

ISSN1517-8692

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiologia Brasileira

ISSN0100-3984

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archives of Clinical Psychiatry

ISSN0101-6083

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agora - estudos em teoria psicanalítica

ISSN1516-1498

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.032.718  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (161.368)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (3.008)
 2. 1960đến1974  (1.397)
 3. 1975đến1989  (157.095)
 4. 1990đến2005  (334.194)
 5. Sau 2005  (535.830)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (203.996)
 2. Spanish  (28.024)
 3. French  (4.182)
 4. Catalan  (16)
 5. German  (14)
 6. Italian  (5)
 7. Turkish  (3)
 8. Polish  (2)
 9. Finnish  (2)
 10. Danish  (2)
 11. Norwegian  (1)
 12. Albanian  (1)
 13. Japanese  (1)
 14. Russian  (1)
 15. Greek  (1)
 16. Dutch  (1)
 17. Hebrew  (1)
 18. Chinese  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Marchiori, Edson
 2. Atik, Edmar
 3. Braile, Domingo M
 4. Teixeira, Manoel Jacobsen
 5. Hochhegger, Bruno

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...