skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locating portuguese hindus: transnationality in urban settings

Cachado, Rita;

Sociologia, 2014, Issue 76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08736529 ; E-ISSN: 21827907 ; DOI: 10.7458/SPP2014763330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnacionalidade e História de Vida: Uma mulher hindu de regresso a Maputo

Cachado, Rita Ávila

Cadernos de Estudos Africanos, 01 December 2012, pp.141-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1645-3794 ; E-ISSN: 2182-7400 ; DOI: 10.4000/cea.660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnacionalidade e História de Vida: Uma mulher hindu de regresso a Maputo

Cachado, Rita Ávila

Cadernos de Estudos Africanos, 01 July 2012, Issue 24, pp.141-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1645-3794

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnacionalidade e História de Vida: Uma mulher hindu de regresso a Maputo

Cachado, Rita Ávila

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creationist and evolutionist views of South African teachers with different religious affiliations

Stears, Michèle ; Clément, Pierre ; James, Angela ; Dempster, Edith

South African Journal of Science, May/Jun 2016, pp.76-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489 ; DOI: 10.17159/sajs.2016/20150226

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Martim Moniz: Portuguese Hindu Gujarati merchants in Lisbon

Cachado, Rita

Etnográfica, 01 February 2017, Vol.21(1), pp.203-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0873-6561

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnacionalidade e História de Vida

Rita Ávila Cachado

Cadernos de Estudos Africanos, 2012, Issue 24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16453794 ; E-ISSN: 21827400

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quando o Todo é mais que a Soma das Parte: somática como campo epistemológico contemporâneo/When Whole(ness) is more than the the Sum of the Parts: somatics as contemporary epistemological field/Quand le Tout est plus que la Somme des Parties: somatique comme champ épistémologique contemporain

Fernandes, Ciane

Revista Brasileira de Estudos da Presença, Jan-Apr 2015, Vol.5(1), pp.9-38A

E-ISSN: 22372660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Perigo Oriental

Rodrigo Alves Correia

Meridiano 47, 01 September 2005, Vol.6(62), pp.15-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-1219 ; E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De sogra para nora para sogra: redes de comércio e de família em Moçambique

Jardim, Marta

Cadernos Pagu, 01 December 2007, Issue 29, pp.139-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1809-4449 ; DOI: 10.1590/S0104-83332007000200007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2011  (1)
 3. 2012đến2013  (4)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. French  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cachado, Rita Ávila
 2. Cachado, Rita
 3. Rita Ávila Cachado
 4. James, A
 5. Dempster, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...