skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 419  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Peter Phillips 1949-2011

Kemp, Simon ; Navarro, Silvana G ; Corral, Luis J

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 October 2011, Vol.47(2), pp.439-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum: "Speckle interferometry at the Observatorio Astronómico Nacional. VI." (RMxAA, 2015, 51, 65)

Orlov, V. G ; Voitsekhovich, V. V

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, January 2015, Vol.51(2), pp.265-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leonid Georgiev 1961-2012

Koenigsberger, Gloria

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 April 2013, Vol.49(1), pp.165-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JORGE SAHADE 1915-2012

Bosch, Guillermo

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 April 2013, Vol.49(1), pp.167-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alfonso Serrano 1950-2011

Carramiñana, Alberto

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 October 2011, Vol.47(2), pp.441-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obituary - Francisco Cobos Dueñas 1942-2011

Cuevas, Salvador

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 April 2012, Vol.48(1), pp.159-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum

Neria, C ; Gómez, Y ; Rodríguez, L. F

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 April 2011, Vol.47(1), pp.193-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obituary Octavio Cardona

Carramiñana, Alberto

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, January 2014, Vol.50(2), pp.349-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obituary Yolanda Gómez 1962-2012

Lizano, Susana ; Ballesteros, Javier

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 April 2012, Vol.48(1), pp.161-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obituary Paola D'Alessio

González, Rosa A ; Kurtz, Stan ; Lizano, Susana

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 April 2014, Vol.50(1), pp.163-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical compositions of RV tauri stars and related objects

Sumangala Rao, S ; Giridhar, Sunetra

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 April 2014, Vol.50(1), pp.49-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new approximate analytic solution for the ionization structure of a Strömgren sphere

Raga, A. G

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, January 2015, Vol.51(1), pp.59-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal properties of the brightest speckle

Voitsekhovich, V. V ; Orlov, V. G

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 April 2014, Vol.50(1), pp.37-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missing Seyfert Galaxies

Tovmassian, Hrant M ; Yam, O

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 October 2011, Vol.47(2), pp.357-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aproximate analytical solution for the isothermal Lane Emden equation in a spherical geometry

Soliman, Moustafa Aly ; Al-Zeghayer, Yousef

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, January 2015, Vol.51(2), pp.173-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Spectroscopic orbits of HD 23052 and HD 90512

Scarfe, C. D ; Griffin, R. F

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 October 2012, Vol.48(2), pp.251-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized fifth order symplectic integrators for orbital problems

Tselios, Kostas ; Simos, T. E

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 April 2013, Vol.49(1), pp.11-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FUNDPAR: A program for Deriving Fundamental Parameters from Equivalent Widths

Saffe

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 April 2011, Vol.47(1), pp.03-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Millimeter and Submillimeter counterparts of the 2009 September 26 Solar prominence

Pérez-León, J. E ; Hiriart, D ; Mendoza-Torres, J. E

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, 01 April 2013, Vol.49(1), pp.03-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quark nova interpretation of the 13 keV emission feature seen in three AXPs: 1E 1048.1-5937, XTE J1810-197 and 4U 0142+61

Koning, N ; Leahy, D ; Ouyed, R

Revista mexicana de astronomía y astrofísica, January 2014, Vol.50(2), pp.189-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1101

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 419  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (414)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (5)
 2. 2004đến2006  (95)
 3. 2007đến2009  (94)
 4. 2010đến2013  (142)
 5. Sau 2013  (82)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (417)
 2. Luận án, luận văn  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (390)
 2. Spanish  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Raga, A. C.
 2. Raga, A.C.
 3. Raga, Ac
 4. A. C. Raga
 5. Rodriguez, Lf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...