skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Władza i panowanie w neoliberalnym mieście semiperyferyjnym. Zarys problemu

Rykiel, Zbigniew

Opuscula Sociologica, 2016, Vol.18(4), pp.19-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2299-9000 ; E-ISSN: 2353-2882

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rykiel, Zbigniew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...