skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROTATING USER INTERFACE

Wong Daniel ; Charlier Michael ; Kinerk Keith

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THREE DIMENSIONAL GRAPHICAL USER INTERFACE

Colley Ashley

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPHICAL USER INTERFACE FOR A GAMING SYSTEM

Derome John Nicholas ; Leppinen Lassi

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROGRAMMABLE ROBOT AND USER INTERFACE

Kassow Kristian ; Østergaard Esben Hallundbæk ; Støy Kasper

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASH DISPENSING AUTOMATED BANKING MACHINE WITH USER INTERFACE ILLUMINATION DEVICES

Utz Zachary ; Turocy Kenneth ; Booth Jim ; Ramachandran Natarajan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A SUBSCRIBER DEVICE WITH ADAPTABLE USER INTERFACE AND METHOD THEREOF

Wong Daniel ; Charlier Michael

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIGHTING SYSTEM WITH USER INTERFACE WITH POSITION AWARENESS

Knibbe Engel Johannes

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for preparing of the user interface for data entry registration

Szafarczyk Damian

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE

Myrman Mattias ; Strehl Michael ; Graessl Herbert

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROTATING USER INTERFACE

Wong Daniel ; Charlier Michael ; Kinerk Keith

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

The manner and tool for building of graphical user's interface

Wo Niak Marcin

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER'S INTERFACE FOR DIGITAL TELEVISION

Chaney John W ; Beyers Billy W.Jr ; Johnson Michael W ; Hailey James E ; Bridgewater Kevin E ; Deiss Michael S ; Horton Raymond S

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A SUBSCRIBER DEVICE WITH ADAPTABLE USER INTERFACE AND METHOD THEREOF

Wong Daniel ; Charlier Michael

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASH DISPENSING AUTOMATED BANKING MACHINE WITH USER INTERFACE ILLUMINATION DEVICES

Utz Zachary ; Turocy Kenneth ; Booth Jim ; Ramachandran Natarajan

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooler

Krauss, Harald

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPROVED MAINTAINING OF SECURITY AND INTEGRITY

Anand, Manish ; Vahtola, Miika Juhani

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIRTUAL QUEUING SYSTEM

Liebisch, Niels ; Kühnapfel, Ulf ; Kühnapfel, Jens

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BEVERAGE DISPENSING SYSTEM

Patel, Nilang ; Carpenter, Gregg ; Newman, David ; Phillips, Paul A ; Rudick, Arthur G ; Ziesel, Lawrence B

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for securing an interface between a user and an application, corresponding system, terminal and computer program

Grandemenge, Jérôme

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VENDING MACHINE

Unmüssig Michael ; Schwarz Thomas

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2006  (10)
 3. 2007đến2011  (3)
 4. 2012đến2015  (8)
 5. Sau 2015  (64)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (88)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wong Daniel
 2. Charlier Michael
 3. Utz Zachary
 4. Ramachandran Natarajan
 5. Ramachandran Nat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...