skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A SUBSCRIBER DEVICE WITH ADAPTABLE USER INTERFACE AND METHOD THEREOF

Wong Daniel ; Charlier Michael

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPROVED MAINTAINING OF SECURITY AND INTEGRITY

Anand, Manish ; Vahtola, Miika Juhani

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIRTUAL QUEUING SYSTEM

Liebisch, Niels ; Kühnapfel, Ulf ; Kühnapfel, Jens

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BEVERAGE DISPENSING SYSTEM

Patel, Nilang ; Carpenter, Gregg ; Newman, David ; Phillips, Paul A ; Rudick, Arthur G ; Ziesel, Lawrence B

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VENDING MACHINE

Unmüssig Michael ; Schwarz Thomas

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPDATING MOBILE DEVICES WITH ADDITIONAL ELEMENTS

Jain Deepak ; Dao Tuan Quoc

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATED BANKING MACHINE

Utz Zachary ; Schoeffler Daniel ; Griggy Shawn ; Ramachandran Nat ; Graef H.Thomas ; Nevejans Patrick ; Klessens Gert

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEMS AND METHODS

Boroczky, Lilla ; Xu, Ye ; Drysdale, Jeremy ; Lee, Michael Chunieh ; Meinel, Lina Arbash ; Buelow, Thomas

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indeks Pearl'a komputerów cyklu Lady-Comp, Baby-Comp i Pearly stosowanych jako metoda antykoncepcji.
Calculation of the Pearl Index of Lady-Comp, Baby-Comp and Pearly cycle computers used as a contraceptive method

Binkiewicz, Przemysław ; Michaluk, Krzysztof ; Demiańczyk, Aleksandra

Ginekologia polska, November 2010, Vol.81(11), pp.834-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-0011 ; PMID: 21365899 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CRANE CONTROLLER

Deimer, Thomas

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXTERNAL VISION AND/OR WEAPON AIMING AND FIRING SYSTEM FOR MILITARY LAND VEHICLES, MILITARY AIRCRAFT AND MILITARY NAVAL UNITS

Magi, Andrea ; Pagliani, Nicola

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A WIRELESS COOKING APPLIANCE OPERATED ON AN INDUCTION HEATING COOKTOP

Yaman, Onur ; Hazir, Sefa

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart business assistance system

Zabawa Dawid

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for monitoring perceptible pain

Nowosielski Radosław ; Rulewicz Mateusz ; Barański Jędrzej ; Jagodziński Arkadiusz

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System of presentation of cooking recipes and method for presentation of cooking recipes

Latacz Micha Julian ; Wilk Wiktor Karol

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATED BANKING MACHINE

Utz Zachary ; Schoeffler Daniel ; Griggy Shawn ; Ramachandran Nat ; Graef H.Thomas ; Nevejans Patrick ; Klessens Gert

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

End effector detection systems for surgical instruments

Leimbach, Richard L ; Shelton, IV Frederick E ; Morgan, Jerome R ; Schellin, EMILY A

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TORQUE OPTIMIZATION FOR SURGICAL INSTRUMENTS

Shelton IV Frederick E ; Yates David C ; Schellin EMILY A ; Swayze Jeffrey S

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF DIRECT COMMUNICATION BETWEEN A BUSINESS AND ITS CUSTOMERS

Powers Arthur C

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATED BANKING MACHINE CURRENCY TRACKING SYSTEM AND METHOD

Graef Thomas H ; Laskowski Edward ; Beskitt William D ; Harty Michael ; Eastman Jeffrey ; Phelps Richard J ; Ramachandran Natarajan

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2011  (2)
 3. 2012đến2014  (3)
 4. 2015đến2017  (5)
 5. Sau 2017  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (27)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ramachandran Nat
 2. Nevejans Patrick
 3. Klessens Gert
 4. Graef H.Thomas
 5. Griggy Shawn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...