skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 433  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noble metals in oncology

Paper, Review

Wspólczesna Onkologia, 2015, Vol.19(4), pp.271-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14282526 ; DOI: Contemp Oncol (Pozn) 2015; 19 (4): 271-275

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemiczna kancerogeneza wybranych metali ciężkich w raku pęcherza moczowego.
The biochemical carcinogenesis of selected heavy metals in bladder cancer

Rorbach-Dolata, Anna ; Marchewka, Zofia ; Piwowar, Agnieszka

Postepy biochemii, 2015, Vol.61(2), pp.176-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5422 ; PMID: 26689010 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ wybranych metali na cykl kwasu cytrynowego.
Influence of chosen metals on the citric acid cycle

Rojczyk-Gołebiewska, Ewa ; Kucharzewski, Marek

Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, March 2013, Vol.34(201), pp.175-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1426-9686 ; PMID: 23700830 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ chorób przyzebia na stezenie wybranych metali w ślinie.
The influence of periodontal diseases on the concentration of selected metals in saliva

Herman, Małgorzata ; Golasik, Magdalena ; Kurhańska-Flisykowska, Anna ; Kulza, Maksymilian ; Chesy, Paulina ; Wyganowska-Swiatkowska, Marzena ; Woźniak, Anna ; Seńczuk-Przybyłowksa, Monika ; Stopa, Janina ; Parczewski, Andrzej ; Florek, Ewa ; Piekoszewski, Wojciech

Przeglad lekarski, 2012, Vol.69(10), pp.803-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2240 ; PMID: 23421036 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stres oksydacyjny wywołany działaniem metali ciezkich na rośliny.
Oxidative stress in plants exposed to heavy metals

Rucińiska-Sobkowiak, Renata

Postepy biochemii, 2010, Vol.56(2), pp.191-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5422 ; PMID: 20873114 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metale fizjologiczne w surowicy, we włosach i paznokciach pacjentów z nowotworami w obrebie głowy i szyi.
Physiological metals in the serum, hair and nails of patients with head and neck cancer

Woźniak, Anna ; Kujawa, Anita ; Seńczuk-Przybyłowska, Monika ; Kulza, Maksymilian ; Gawecki, Wojciech ; Szybiak, Bartosz ; Herman, Małgorzata ; Czarnywojtek, Agata ; Kurhańska-Flisykowska, Anna ; Chesy, Paulina ; Szyfter, Witold ; Walas, Stanisław ; Golusiński, Wojciech ; Szyfter, Krzysztof ; Krejpcio, Zbigniew ; Piekoszewski, Wojciech ; Parczewski, Andrzej ; Florek, Ewa

Przeglad lekarski, 2012, Vol.69(10), pp.785-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2240 ; PMID: 23421034 Version:1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narazenie zawodowe na metale i metaloidy oraz ich zwiazki w procesach rafinacji metali ciekich.
Exposure to metals, metalloids and their compounds in heavy metals refining

Gaweda, Ewa

Medycyna pracy, 2004, Vol.55(4), pp.307-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0465-5893 ; PMID: 15620039 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narazenie zawodowe na rakotwórcze metale i metaloidy w procesach rafinacji metali ciezkich.
Occupational exposure to carcinogenic metals and metalloids in refining of heavy metals

Gaweda, Ewa

Medycyna pracy, 2005, Vol.56(2), pp.161-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0465-5893 ; PMID: 20067216 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biologiczna rola reakcji kwasu L-askorbinowego z metalami.
Biological role of reactions of L-ascorbic acid with metals

Kleszczewska, E

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej, 2001, Vol.55(1), pp.81-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5449 ; PMID: 11355536 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zagrozenia chemiczne w procesach rafinacji metali ciezkich.
Chemical hazards induced by heavy metals refining processes

Gaweda, Ewa

Medycyna pracy, 2003, Vol.54(6), pp.543-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0465-5893 ; PMID: 15054997 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rola witaminy C we wchłanianiu i wydalaniu jonów metali.
The role of vitamin C in absorption and dismissing of ions of metals

Kleszczewska, E

Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, December 2001, Vol.11(66), pp.539-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1426-9686 ; PMID: 11899858 Version:1

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocena narazenina na toksyczne metale przy procesach lutowania.
Assessment of exposure to toxic metals released during soldering and grazing processes

Matczak, Wanda

Medycyna pracy, 2002, Vol.53(6), pp.473-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0465-5893 ; PMID: 12701538 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocena ryzyka dla punktowych zanieczyszczeń środowiska gruntowego metalami ciezkimi.
Risk analysis of soil environmental pollution with heavy metals

Kowalska, Marta

Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 2003, Vol.54 Suppl, pp.19-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-7715 ; PMID: 12884492 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zawartość wybranych metali w owocach leśnych w zalezności od miejsca pozyskania.
Content of selected metals in forest fruits depending on the harvest site

Rusinek, Elzbieta ; Sembratowicz, Iwona ; Ognik, Katarzyna

Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 2008, Vol.59(2), pp.155-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-7715 ; PMID: 18807913 Version:1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ palenia papierosów na aktywność amylazy w surowicy osób narazonych zawodowo na metale ciezkie.
Influence of tobacco smoking on amylase activity in serum persons occupational exposed to heavy metals

Sliwińska-Mossoń, Mariola ; Milnerowicz, Halina ; Zuchniewicz, Agnieszka ; Andrzejak, Ryszard ; Antonowicz-Juchniewicz, Jolanta

Przeglad lekarski, 2008, Vol.65(10), pp.495-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2240 ; PMID: 19189531 Version:1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ metali ciezkich na granulocyty obojetnochłonne.
The effect of heavy metals on neutrophils

Hrycek, A ; Misiewicz, A

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 1996, Vol.49(7-12), pp.107-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-5147 ; PMID: 9245101 Version:1

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Udział dróg migracji niektórych metali w intoksykacji zebów osób palacych i niepalacych.
Different distribution of some metals causing intoxication of teeth in smoking and non-smoking people

Kwapuliński, Jerzy ; Fischer, Agnieszka ; Wiechuła, Danuta

Przeglad lekarski, 2004, Vol.61(10), pp.1140-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2240 ; PMID: 15794273 Version:1

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ biernego narazenia na dym tytoniowy na wystepowanie wybranych metali w zebach mlecznych.
Effect of passive smoking on the level of selected metals in deciduous teeth

Malara, Piotr ; Kwapuliński, Jerzy ; Malara, Beata ; Drugacz, Jan

Przeglad lekarski, 2006, Vol.63(10), pp.1002-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2240 ; PMID: 17288202 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markery równowagi oksydacyjnej i stezenia wybranych metali u osób chorych na pyłkowice.
Markers of oxidative balance and concentration of selected metals in pollinotics

Długosz, Anna ; Liebhart, Jerzy ; Piotrowska, Dorota ; Dor, Anna ; Liebhart, Ewa

Przeglad lekarski, 2005, Vol.62(12), pp.1328-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2240 ; PMID: 16786741 Version:1

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metale ciezkie w glebach ogródków działkowych uprzemysłowionych terenów popowodziowych województwa Opolskiego.
Heavy metals in the soil of allotment gardens in industrialized post-flooded areas in the Opole region

Bozek, Urszula ; Królik, Barbara

Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 2003, Vol.54(2), pp.137-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-7715 ; PMID: 14531078 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 433  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (40)
 2. 1967đến1980  (41)
 3. 1981đến1993  (115)
 4. 1994đến2007  (150)
 5. Sau 2007  (87)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (431)
 2. Tài nguyên văn bản  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kwapuliński, Jerzy
 2. Kwapuliński, J.
 3. Andrzejak, Ryszard
 4. Falandysz, J
 5. Kieć-Swierczyńska, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...