skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 168  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heavy metals on enzymes production by Hebeloma crustuliniforme

Dahm, Hanna ; Strzelczyk, Edmund

Acta Mycologica, 1996, Vol.31(2), pp.181-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001625X ; E-ISSN: 2353074X ; DOI: 10.5586/am.1996.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of toxicity of bottom sediments of water reservoir Poraj in terms of heavy metals contamination

Rozpondek Katarzyna

Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 2017, Vol.16(2), pp.33-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16440765 ; DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.33

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation of selected heavy metals in soils and common dandelion (Taraxacum officinale) near a road with high traffic intensity

Kajka Katarzyna ; Rutkowska Beata

Soil Science Annual, 01 March 2018, Vol.69(1), pp.11-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2300-4975 ; DOI: 10.2478/ssa-2018-0002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Impact of the copper industry on the content of selected heavy metals and biochemical indicators in the blood of dairy cows
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of the copper industry on the content of selected heavy metals and biochemical indicators in the blood of dairy cows

Kołacz, Roman ; Dobrzański, Zbigniew ; Kupczyński, Robert ; Cwynar, Przemysław ; Opaliński, Sebastian ; Pogoda-Sewerniak, Krystyna

Medycyna Weterynaryjna, 3/2017, Vol.73(3), Supp 73 (3), 2017, pp.171-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-8628 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21521/mw.5652

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of contamination of soil by heavy metals on qualitative and quantitative composition of fungi in the rhizosphere of some forest trees

Kowalski, Stefan ; Stępniewska, Hanna ; Krzan, Zbigniew ; Januszek, Kazimierz

Acta Mycologica, 1998, Vol.33(1), pp.3-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001625X ; E-ISSN: 2353074X ; DOI: 10.5586/am.1998.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of forest fire on changes in the content of total and available forms of selected heavy metals and catalase activity in soil

Bartkowiak, Agata ; Lemanowicz, Joanna

Roczniki Gleboznawcze, 2017, Vol.68(3), pp.140-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00803642 ; DOI: 10.1515/ssa-2017-0017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
RELIABILITY OF 3D MODELLING OF THE PB AND MAIN METALS CONTENT IN THE SIEROSZOWICE CU-AG ORE DEPOSIT (LUBIN-GŁOGÓW COPPER DISTRICT)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RELIABILITY OF 3D MODELLING OF THE PB AND MAIN METALS CONTENT IN THE SIEROSZOWICE CU-AG ORE DEPOSIT (LUBIN-GŁOGÓW COPPER DISTRICT)

Wasilewska-Błaszczyk, Monika ; Kruk, Mateusz ; Mucha, Jacek

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 5/29/2017, Issue 0, pp.0-0 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0867-6143 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.0116

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zawartosc metali cięzkich w wybranych gatunkach grzybow jadalnych dostepnych w handlu detalicznym regionu Lodzkiego
Content of heavy metals in selected species of edible mushrooms on detail sale in Lodz region

Bartodziejska , B. ; Gajewska , M. ; Czajkowska , A. ; Cis , A. ,Instytut Biotechnologii Przemyslu Rolno-Spozywczego , Warszawa . Oddzial Chlodnictwa I Jakosci Zywnosci , Lodz

Prace Instytutow i Laboratoriow Badawczych Przemyslu Spozywczego, 2010, Vol., pp.162-168

ISSN: 0554-9043

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rozpuszczalne formy metali ciezkich w glebach antropogenicznych z terenu Warszawy
Soluble forms of heavy metals in antropogenic soils of Warsaw area

Czarnowska , K. ; Kozanecka , T.

Roczniki Gleboznawcze, 2001, Vol.(3-4), pp.45-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0080-3642

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plechy porostowe jako wskaznik zanieczyszczen niektorymi metalami ciezkimi srodowiska miejskiego
Lichens as an indicator of pollution with some heavy metals in urban environment

Podgorski , W. ; Majewski , T. ; Bryl , M.

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio EE Zootechnica, 2001, Vol., pp.357-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0239-4243

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zawartosc wybranych metali w thance miesniowej, watrobie i nerkach kozlat i jagniat
Metals content in the liver, kidney and meat tissue of kids and rams

Niedziolka , R. ; Pieniak-Lendzion , K. ; Szeliga , W.

Zywnosc. Nauka Technologia Jakosc, 2003, Vol.no.2) p.(no.2), Issue 2, pp.(71-76) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1425-6959

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stopnie skazenia gleb Polski metalami ciezkimi
Degrees of contamination of soils in Poland with heavy metals

Mocek , A.

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2002, Vol.(1), pp.29-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1642-686X

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zawartosc metali ciezkich jako kryterium oceny jakosci bulw ziemniaka
Heavy metals content as a criterion for assessment of potato tubers

Bednarek , W. ,Akademia Rolnicza , Lublin . Katedra Chemii Rolnej I Srodowiskowej ; Tkaczyk , P. ,Okregowa Stacja Chemiczno-Rolnicza , Lublin ; Dresler , S. ,Akademia Rolnicza , Lublin . Katedra Chemii Rolnej I Srodowiskowej

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio E Agricultura, 2006, Vol., pp.121-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0365-1118

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metale ciezkie w glebach ogródków działkowych uprzemysłowionych terenów popowodziowych województwa Opolskiego.
Heavy metals in the soil of allotment gardens in industrialized post-flooded areas in the Opole region

Bozek, Urszula ; Królik, Barbara

Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 2003, Vol.54(2), pp.137-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-7715 ; PMID: 14531078 Version:1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zawartosc metali ciezkich w glebach rdzawych bielicowych w poblizu wysypiska odpadow komunalnych Promnik (wojewodztwo swietokrzyskie)
Heavy metals concentrations in Albic Arenosols at Promnik (Poland) dumping grounds

Swiercz , A. ,Akademia Swietokrzyska Im. Jana Kochanowskiego , Kielce . Inst. Geografii

Roczniki Gleboznawcze, 2005, Vol.(3/4), pp.106-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0080-3642

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wplyw metali ciezkich (Cu, Cd, Pb, Hg) na wybrane elementy cyklu przemian azotowych
Influence of heavy metals (Cu, Cd, Pb, Hg) on selected elements of nitrogen cycle

Nowak , A. ; Przybulewska , K. ; Stopa , K. ; Szczykala , K.

Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura, 2001, Issue no.88, Issue 88, pp.159-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1506-1973

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zawartosc metali ciezkich w tresci jaj kur z chowu przyzagrodowego
The concentration of heavy metals in egg's content from hens housing in free range system

Dobrzanski , Z. , E-Mail: Doz@Ozi.Ar.Wroc.Pl ; Gorecki , H. ; Kolacz , R. ; Gorecka , H. ; Trziszka , T.

Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica, 2004, Vol.no. 3(no. 3(2), Issue 3, pp.49-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1644-0714

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wplyw metali ciezkich (Hg, Cd, Cu, Pb) na wzrost i aktywnosc enzymatyczna bakterii glebowych
Influence of heavy metals (Hg, Cd, Cu. Pb) on the growth and enzymatic activity of soil bacteria

Nowak , A. ; Przybulewska , K. ; Szopa , E. ; Stacewicz , A.

Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura, 2001, Issue no.88, Issue 88, pp.165-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1506-1973

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zawartosc metali w roslinach pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) z wybranych stanowisk wojewodztwa malopolskiego
Content of some metals in stinging nettle (Urtica dioica L.) plants from natural sites in Malopolska

Gaweda , M. ; Capecka , E.

Herba Polonica, 2001, Vol.(2), pp.149-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-0599

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zawartość metali ciezkich oraz azotanów i azotynów w wybranych warzywach z rejonu Lubelszczyzny.
The heavy metals, nitrates and nitrites content in the selected vegetables from Lublin area

Czech, Anna ; Rusinek, Elzbieta

Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 2005, Vol.56(3), pp.229-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-7715 ; PMID: 16433228 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 168  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (9)
 2. 1985đến1992  (21)
 3. 1993đến2000  (45)
 4. 2001đến2009  (67)
 5. Sau 2009  (26)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Cadmium  (125)
 2. Heavy Metals  (84)
 3. Plomo  (81)
 4. Plomb  (81)
 5. Zinc  (69)
 6. Copper  (65)
 7. Metales Pesados  (63)
 8. Cadmio  (61)
 9. Metal Lourd  (53)
 10. Poland  (48)
 11. Cobre  (46)
 12. Cuivre  (46)
 13. Cinc  (41)
 14. Polonia  (37)
 15. Pologne  (37)
 16. Nickel  (29)
 17. Lead–Analysis  (25)
 18. Mercury  (24)
 19. Manganese  (20)
 20. Food Contamination  (12)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Andrzejak, Ryszard
 2. Buliński, R
 3. Antonowicz-Juchniewicz, Jolanta
 4. Wojciechowska-Mazurek, Maria
 5. Starska, Krystyna

theo chủ đề:

 1. Cadmium
 2. Heavy Metals
 3. Plomo
 4. Plomb
 5. Zinc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...