skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Polska : eksport zapewnia miejsca pracy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polska : eksport zapewnia miejsca pracy.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46791-2 ; DOI: 10.2781/761794

Toàn văn sẵn có

2
Unia Europejska : eksport zapewnia miejsca pracy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unia Europejska : eksport zapewnia miejsca pracy.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49014-9 ; DOI: 10.2781/870575

Toàn văn sẵn có

3
Polska eksport zapewnia miejsca pracy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polska eksport zapewnia miejsca pracy.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46788-2 ; DOI: 10.2781/096129

Toàn văn sẵn có

4
Unia Europejska eksport zapewnia miejsca pracy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unia Europejska eksport zapewnia miejsca pracy.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49041-5 ; DOI: 10.2781/098972

Toàn văn sẵn có

5
Program PROGRESS w działaniu : wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej 2007–2013.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Program PROGRESS w działaniu : wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej 2007–2013.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-21078-5 ; DOI: 10.2767/41529

Toàn văn sẵn có

6
Realizacja działań UE na rzecz zatrudnienia młodzieży z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego sprawozdanie na podstawie danych z sześciu państw członkowskich.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizacja działań UE na rzecz zatrudnienia młodzieży z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego sprawozdanie na podstawie danych z sześciu państw członkowskich.

European Economic and Social Committee

ISBN: 978-92-830-2428-6 ; DOI: 10.2864/80793

Toàn văn sẵn có

7
Kompendium kontroli bezrobocie młodzieży i integracja ludzi młodych na rynku pracy : sprawozdania z kontroli opublikowane w latach 2013–2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kompendium kontroli bezrobocie młodzieży i integracja ludzi młodych na rynku pracy : sprawozdania z kontroli opublikowane w latach 2013–2017.

Komitet Kontaktowy Najwyższych Organów Kontroli Unii Europejskiej ; European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-9349-7 ; DOI: 10.2865/152673

Toàn văn sẵn có

8
Wytyczne dotyczące wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych dokument tematyczny Europejskiego Funduszu Społecznego.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wytyczne dotyczące wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych dokument tematyczny Europejskiego Funduszu Społecznego.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-40130-5 ; DOI: 10.2767/43049

Toàn văn sẵn có

9
Europejski Fundusz Społeczny człowiek – najlepsza inwestycja!
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europejski Fundusz Społeczny człowiek – najlepsza inwestycja!

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-62123-9 ; DOI: 10.2767/7697

Toàn văn sẵn có

10
Realizacja działań UE na rzecz zatrudnienia młodzieży z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego sprawozdanie na podstawie danych z sześciu państw członkowskich.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizacja działań UE na rzecz zatrudnienia młodzieży z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego sprawozdanie na podstawie danych z sześciu państw członkowskich.

European Economic and Social Committee

ISBN: 978-92-830-2664-8 ; DOI: 10.2864/2

Toàn văn sẵn có

11
Polska i Europejski Fundusz Społeczny
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polska i Europejski Fundusz Społeczny

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-27829-7 ; DOI: 10.2767/91310

Toàn văn sẵn có

12
Europejski fundusz dostosowania do globalizacji w działaniu : przykłady możliwości stworzonych przez EFG.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europejski fundusz dostosowania do globalizacji w działaniu : przykłady możliwości stworzonych przez EFG.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-22028-9 ; DOI: 10.2767/50981

Toàn văn sẵn có

13
Europejski Fundusz Społeczny : inwestycje w kapitał ludzki : co to jest i jak działa EFS?.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europejski Fundusz Społeczny : inwestycje w kapitał ludzki : co to jest i jak działa EFS?.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-23815-4 ; DOI: 10.2767/65053

Toàn văn sẵn có

14
Realizacja działań UE na rzecz zatrudnienia młodzieży z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego : sprawozdanie na podstawie danych z sześciu państw członkowskich.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizacja działań UE na rzecz zatrudnienia młodzieży z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego : sprawozdanie na podstawie danych z sześciu państw członkowskich.

European Economic and Social Committee

ISBN: 978-92-830-2448-4 ; DOI: 10.2864/83244

Toàn văn sẵn có

15
Europejski Fundusz Społeczny inwestycje w kapitał ludzki : co to jest i jak działa EFS?.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europejski Fundusz Społeczny inwestycje w kapitał ludzki : co to jest i jak działa EFS?.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-27775-7 ; DOI: 10.2767/88112

Toàn văn sẵn có

16
Powrót do nauki, powrót do pracy pomoc dorosłym o niskich kwalifikacjach w wyjściu z bezrobocia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Powrót do nauki, powrót do pracy pomoc dorosłym o niskich kwalifikacjach w wyjściu z bezrobocia.

Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training

ISBN: 978-92-896-1337-8 ; Series ISSN: 1977-8007 ; DOI: 10.2801/40213

Toàn văn sẵn có

17
Kompendium kontroli : bezrobocie młodzieży i integracja ludzi młodych na rynku pracy : sprawozdania z kontroli opublikowane w latach 2013–2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kompendium kontroli : bezrobocie młodzieży i integracja ludzi młodych na rynku pracy : sprawozdania z kontroli opublikowane w latach 2013–2017.

Komitet Kontaktowy Najwyższych Organów Kontroli Unii Europejskiej ; European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-9378-7 ; DOI: 10.2865/559594

Toàn văn sẵn có

18
Wytyczne dotyczące wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych : dokument tematyczny Europejskiego Funduszu Społecznego.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wytyczne dotyczące wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych : dokument tematyczny Europejskiego Funduszu Społecznego.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-40148-0 ; DOI: 10.2767/45811

Toàn văn sẵn có

19
Europejski Fundusz Społeczny : człowiek – najlepsza inwestycja!
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europejski Fundusz Społeczny : człowiek – najlepsza inwestycja!

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-62137-6 ; DOI: 10.2767/685521

Toàn văn sẵn có

20
Polska i Europejski Fundusz Społeczny.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polska i Europejski Fundusz Społeczny.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-23447-7 ; DOI: 10.2767/57802

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...