skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft power ("miękka siła") w relacjach międzynarodowych. Dyplomacja kulturalna - redefinicja pojęcia (z doświadczeń kulturoznawcy)

Szczepaniak, Renata

Horyzonty Polityki, 2011, Issue 3, pp.197-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2082-5897

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wsparcie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przez podmioty dyplomacji ekonomicznej i handlowej

Sobczak, Magdalena

Ekonomia Międzynarodowa, 2010, Issue 1, pp.38-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2082-4440 ; E-ISSN: 2300-6005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modlitwa o pokój troską o ład międzynarodowy w nauczaniu Jana Pawła II: -

Makowski, Paweł A

Studia Warmińskie, 2015, Vol.52(52), pp.177-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0137-6624

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dyplomacja publiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego i Środkowego Wschodu casus 11 września 2001 roku

Glinka, Kamil

Przegląd Geopolityczny, 2011, Issue 3, pp.147-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2080-8836 ; E-ISSN: 2392-067X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio abroad – from hard power to soft power in international radio broadcasting

Mirosława Wielopolska-Szymura

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 01 July 2017, Vol.39(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1505-9057 ; E-ISSN: 2353-1908 ; DOI: 10.18778/1505-9057.39.14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Współpraca rozwojowa Kuby z krajami Południa

Nowak, Wioletta

Horyzonty Polityki, 2017, Vol.8(24), pp.123-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2082-5897

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rola generała Kazimierza Sosnkowskiego w kształtowaniu stosunków polsko-francuskich w okresie II Rzeczypospolitej

Wojtaszak, Andrzej

Studia Maritima, 2016, Vol.29(1), pp.181-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0137-3587

Toàn văn sẵn có

8
Rzymska droga Europy : Europa silniejsza na arenie światowej.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rzymska droga Europy : Europa silniejsza na arenie światowej.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-67331-3 ; DOI: 10.2775/199689

Toàn văn sẵn có

9
Rzymska droga Europy Europa silniejsza na arenie światowej.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rzymska droga Europy Europa silniejsza na arenie światowej.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-67332-0 ; DOI: 10.2775/4311

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ćwierć wieku polskiej polityki zagranicznej (1989‑2014)

Ukielski, Paweł ; Kowal, Paweł

Horyzonty Polityki, 2014, Issue 11, pp.31-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2082-5897

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Francesco Arcelli, włoski zakonnik na służbie burbońskiej Hiszpanii

Taracha, Cezary

Folia Historica Cracoviensia, 2016, Vol.22(1), pp.535-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0867-8294 ; E-ISSN: 2391-6702

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„РАЗОМ НАС БАГАТО, НАС НЕ ПОДОЛАТИ”. GEOPOLITYCZNA RYWALIZACJA POLSKO-ROSYJSKA O UKRAINĘ W OKRESIE POMARAŃCZOWEJ REWOLUCJI I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

Baziur, Grzegorz

Przegląd Geopolityczny, 2014, Issue 7, pp.129-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2080-8836 ; E-ISSN: 2392-067X

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Czynnik kulturowy w polityce zagranicznej Francji

Lakomy, Miron

Horyzonty Polityki, 2010, Issue 1, pp.209-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2082-5897

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kwestia "przyszłości Niemiec" w działalności Ministerstwa Prac Kongresowych Polskiego Rządu na Wychodźtwie w czasie drugiej wojny światowej

Kącka, Katarzyna

Toruńskie Studia Międzynarodowe, 2009, Vol.1(2), pp.33-58

ISSN: 2391-7601 ; E-ISSN: 2391-7601

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rola polskich placówek ekonomiczno-dyplomatycznych w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw – perspektywa placówek i przedsiębiorstw

Augustynowicz, Oskar ; Bartosik-Purgat, Małgorzata

Handel Wewnetrzny, 2015, Issue 358, pp.24-36

ISSN: 04385403

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stakeholders’ involvement in the process of city branding – Theory versus practice / Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta – teoria versus praktyka

Glińska, Ewa

Zarządzanie Publiczne, 2017, Vol.40(2), pp.33-49

ISSN: 18983529 ; DOI: 10.15678/ZP.2017.40.2.03

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketingowa analiza komunikacyjnych walorów sloganów reklamowych miast

Glińska, Ewa

Handel Wewnetrzny, 2016, Issue 361, pp.126-139

ISSN: 04385403

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU-Georgia Association Agreement: An Instrument To Support The Development Of Georgia Or Lip Service? / Uklad Stowarzyszeniowy Ue - Gruzja: Instrument Wsparcia Rozwoju Gruzji Czy Deklaracja Bez Pokrycia?

Kawecka-Wyrzykowska, Elzbieta

Comparative Economic Research, 2015, Vol.18(2), pp.77-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15082008 ; DOI: 10.1515/cer-2015-0013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational and therapeutic qualities of the Bones for Life method - Third Age University lectures

Salamon-Krakowska, Katarzyna ; Ławreszuk, Ewa ; Stępień, Agnieszka

Fizjoterapia, 2014, Vol.22(4), pp.25-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12308323 ; DOI: 10.1515/physio-2014-0021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Samotność w cnocie. Ideologia nowoturecka w polityce zagranicznej Turcji
Samotność w cnocie. Ideologia nowoturecka w polityce zagranicznej Turcji
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samotność w cnocie. Ideologia nowoturecka w polityce zagranicznej Turcji

Ananicz, Szymon

OSW Point of View

ISBN: 9788362936564 ; ISBN: 8362936568

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2010  (4)
 3. 2011đến2013  (3)
 4. 2014đến2016  (10)
 5. Sau 2016  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (17)
 2. Sách  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...