skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 180.287  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemia analityczna

ISSN0009-2223

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postępy mikrobiologii

ISSN0079-4252

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oddziaływania niekowalencyjne kation-π–ich rola w przyrodzie
Noncovalent cation-π interactions--their role in nature

Fink, Krzysztof ; Boratyński, Janusz

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 07 November 2014, Vol.68, pp.1276-86 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 25380210 Version:1 ; DOI: 10.5604/17322693.1127950

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Funkcjonalne zróznicowanie cytoplazmatycznych izoform aktyny.
Functional diversification of cytoplasmic actin isoforms

Simiczyjew, Aleksandra ; Malicka-Błaszkiewicz, Maria ; Nowak, Dorota

Postepy biochemii, 2013, Vol.59(3), pp.285-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5422 ; PMID: 24364211 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nowoczesne polimery w technologii tabletek matrycowych.
Modern polymers in matrix tablets technology

Zimmer, Łukasz ; Kasperek, Regina ; Poleszak, Ewa

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(3), pp.189-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 25739125 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ substancji hydrofilizujacych na właściwości hydrozeli sporzadzonych na bazie Carbopolu.
Influence of hydrophiling agents on gel formation rate on Carbopol base

Szcześniak, Maria ; Pluta, Janusz

Polimery w medycynie, 2011, Vol.41(4), pp.27-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 22332323 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocena właściwości zeli otrzymywanych na bazie termowrazliwych polimerów, jako nośników dla substancji podawanej w postaci iniekcji.
In vitro evaluation of the gels properties prepared thermosensitive polymers as vehicles for administration substance by injection

Karolewicz, Bozena ; Owczarek, Artur ; Pluta, Janusz

Polimery w medycynie, 2011, Vol.41(4), pp.3-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 22332321 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wykorzystanie pokryć z poli(glikolu etylenowego) i chitozanu do zapewnienia biokompatybilności nanocząstkom w aplikacjach biomedycznych.
The use of shells made of poly(ethylene glycol) and chitosan to ensure the biocompatibility of nanoparticles in biomedical applications

Kubiak, Tomasz

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(2), pp.119-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 24967783 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zastosowanie pomiarów kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej do charakterystyki powierzchni polimerów wykorzystywanych w medycynie.
The use of contact angle and the surface free energy as the surface characteristics of the polymers used in medicine

Liber-Kneć, Aneta ; Łagan, Sylwia

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(1), pp.29-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 24918654 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of anionic and non-ionic polymer on adjustment of pH of chlorhexidine preparation including respective solubility aspect

Musial, Witold ; Kokol, Vanja ; Voncina, Bojana

Polimery w medycynie, 2010, Vol.40(1), pp.37-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 20446528 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preferencje uwalniania ibuprofenu z rynkowych produktów leczniczych determinowanych udziałem substancji pomocniczych o charakterze polimerów.
Ibuprofen release preferences of medicinal products, the market share of excipients vement of a polymer

Kołodziejczyk, Michał Krzysztof ; Kołodziejska, Justyna ; Zgoda, Marian Mikołaj

Polimery w medycynie, 2010, Vol.40(4), pp.19-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 21387838 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ suchych, standaryzowanych wyciagów roślinnych na proces uwalniania arbutyny z preparatów aplikowanych na skóre, wytworzonych na bazie Carbopoli.
The effect of dry standardized plant extracts on the process of arbutin release from topical preparations produced on Carbopol base

Piechota-Urbańska, Magdalena

Polimery w medycynie, 2010, Vol.40(1), pp.65-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 20446531 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ składu primerów na wytrzymałość połączenia tlenku cyrkonu z cementami kompozytowymi.
Influence of primers ' chemical composition on shear bond strength of resin cement to zirconia ceramic

Łagodzińska, Paulina ; Bociong, Kinga ; Dejak, Beata

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(1), pp.13-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 24918652 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ wielkoczasteczkowych substancji pomocniczych na proces wymiany masy na granicy faz z modelowego preparatu przeciwłupiezowego do kompartmentu zewnetrznego w warunkach in vitro.
The influence of macromolecular excipients on the process of mass transfer at the boundary phase from a model anti-dandruff preparation into the external compartment under in vitro conditions

Kołodziejczyk, Michał Krzysztof ; Zgoda, Marian Mikołaj

Polimery w medycynie, 2012, Vol.42(1), pp.79-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 22783736 Version:1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ wybranych substancji pomocniczych na właściwości zeli na bazie Carbopolu 934P.
The effect of selected excipients on properties hydrogels on the basis Carbopol 934P

Szcześniak, Maria ; Pluta, Janusz

Polimery w medycynie, 2013, Vol.43(1), pp.29-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 23808193 Version:1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wybrane substancje pomocnicze jako nośniki suchego ekstraktu z liści bluszczu pospolitego (Hedera helix L.).
Selected adjuvants as carriers of a dry extract of common ivy (Hedera helix L.)

Marczyński, Zbigniew ; Zgoda, Marian Mikołaj ; Bodek, Kazimiera Henryka

Polimery w medycynie, 2011, Vol.41(4), pp.43-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 22332325 Version:1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ składu preparatów stomatologicznych sporzadzonych na bazie polimerów--Carbopolu 971P i metylocelulozy na dostepność farmaceutyczna metronidazolu.
The effect of the composition of stomatological dressings on Carbopol 971P and methylocelullose base on pharmaceutical availability of metronidazole

Kida, Dorota ; Pluta, Janusz

Polimery w medycynie, 2011, Vol.41(3), pp.33-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 22046825 Version:1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ rodzaju polimeru na właściwości fizyczne i proces uwalniania chlorowodorku papaweryny z tabletek.
Influence of polymer type on the physical properties and the release study of papaverine hydrochloride from tablets

Kasperek, Regina ; Polski, Andrzej ; Sobótka-Polska, Karolina ; Poleszak, Ewa

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(1), pp.5-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 24918651 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spektroskopia FTIR w podczerwieni w ocenie wiazalń wodorowych hydrozeli ziół.
FT-IR spectroscopic analysis in monitoring of hydroxyl stretching vibrations in plant hydrogels

Pielesz, Anna ; Biniaś, Dorota ; Wieczorek, Joanna

Polimery w medycynie, 2011, Vol.41(4), pp.33-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 22332324 Version:1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocena właściwości zeli hydrofilowych z simwastatyna sporzadzonych na bazie Carbopolu 2020.
Evaluation properties of hydrogels with simvastatin prepared on Carbopol 2020

Owczarek, Artur ; Pluta, Janusz ; Kogut, Joanna

Polimery w medycynie, 2010, Vol.40(1), pp.57-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 20446530 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 180.287  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.819)
 2. Toàn văn trực tuyến (178.068)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (350)
 2. 1963đến1976  (700)
 3. 1977đến1990  (27.846)
 4. 1991đến2005  (35.973)
 5. Sau 2005  (115.404)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (148.089)
 2. German  (8)
 3. Russian  (4)
 4. French  (4)
 5. Portuguese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pernak Juliusz
 2. Milchert Eugeniusz
 3. Janeczko Tomasz
 4. Feder-Kubis Joanna
 5. Nowicki Janusz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...