skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.407  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wybory reklamodawców w świetle badań – wiodące i tracące na popularności nośniki reklamowe

Peszko, Kamila

Marketing i Zarządzanie, 2014, Issue 36, pp.331-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2450-775X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Znaczenie i przyszłość jakościowych badań marketingowych — wywiad z prof. dr hab. Dominiką Maison (Uniwersytet Warszawski)

Wódkowski, Arkadiusz ; Maison, Dominika

Handel Wewnętrzny, 2012, Issue 1, pp.71-76

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reklama dziecięca w świetle prawa

Nowicka, Anna

Psychologia Rozwojowa, 2012, Vol.17(1), pp.77-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1895-6297

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prowokacja czy społeczna odpowiedzialność? Trendy w reklamie XXI wieku na przykładzie branży mody

Nowacki, Robert

Marketing i Zarządzanie, 2014, Issue 35, pp.181-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2450-775X

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opinie

Wiktor, Jan W ; Śmigielska, Grażyna

Handel Wewnętrzny, 2011, Issue 4, pp.67-71

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jan W. Wiktor, Komunikacja marketingowa, Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 376

Pilarczyk, Bogna

Handel Wewnętrzny, 2014, Issue 2, pp.171-174

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POMIAR EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE PROBLEMY

Karpińska-Krakowiak, Małgorzata

Studia i Prace WNEIZ US, 2015, Issue 39/2, pp.75-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2450-7733

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy

Nowacki, Albert

Handel Wewnętrzny, 2016, Vol.360(1), pp.290-303

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reklama w procesie budowania lojalności konsumenta: ujęcie modelowe

Kozłowska, Anna

Ekonomia XXI Wieku, 2014, Vol.1(1), pp.168-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2353-8929 ; E-ISSN: 2449-9757

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nastawienie młodzieży polskiej do reklam

Szymański, Grzegorz

Marketing i Zarządzanie, 2013, Issue 28, pp.53-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2450-775X

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efekty reklamy telewizyjnej a skutki konsumpcji

Makowski, Michał

Handel Wewnętrzny, 2016, Vol.361(2), pp.332-344

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model oddziaływania reklamowego: weryfikacja dotychczasowych założeń

Kozłowska, Anna

Marketing i Zarządzanie, 2014, Issue 36, pp.279-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2450-775X

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zmiany wartości w polskiej reklamie prasowej na podstawie analizy tygodników „Polityka” i „Newsweek”

Duda, Aneta

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, Issue 414, pp.136-154

ISSN: 1899-3192 ; E-ISSN: 2392-0041

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer promotion in a case of prohibition of public advertising

Liczmanska, Katarzyna

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Spoleczne. Zarzadzanie, 2011, Vol.38, pp.91-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16898966

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Istota oraz metody badań neuromarketingowych

Gregor, Bogdan ; Wdowiak, Łukasz

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, Issue 459, pp.50-61

ISSN: 1899-3192 ; E-ISSN: 2392-0041

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problemy etyczne reklam w aspekcie relacji społecznych

Żurek, Natalia

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, Issue 458, pp.77-87

ISSN: 1899-3192 ; E-ISSN: 2392-0041

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selfie i jego rola w komunikacji marki

Hajdas, Monika

Handel Wewnętrzny, 2017, Vol.367(2), pp.113-124

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sprawozdania z konferencji

Sobocińska, Magdalena ; Mazurek-Łopacińska, Krystyna ; Nowacki, Robert ; Piątkowski, Paweł

Handel Wewnętrzny, 2014, Vol.351(4), pp.324-345

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego

Czernek, Katarzyna ; Wójcik, Dagmara

Handel Wewnętrzny, 2017, Vol.368(3/1), pp.66-76

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promocja handlowa — współpraca hurtowników i detalistów

Stefańska, Magdalena

Handel Wewnętrzny, 2011, Issue 1, pp.48-57

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.407  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (246)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.178)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (76)
 2. 1987đến2001  (45)
 3. 2002đến2007  (403)
 4. 2008đến2014  (816)
 5. Sau 2014  (1.065)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.600)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bednarek Stanis Aw
 2. D Bczy Ski Zdzis Aw
 3. Nowacki, Robert
 4. Kawalec Andrzej
 5. Bednarek Stanisław

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...