skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.462  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studia Prawno-Ekonomiczne

ISSN0081-6841

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 lipca 2015 r. III AUa 264/15

Jacek Wantoch-Rekowski

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 01 December 2015, Vol.3(4), pp.79-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-9853 ; E-ISSN: 2353-7086 ; DOI: 10.12775/PBPS.2015.029

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marian Żukowski (red.), „Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem” Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Warszawa–Lublin 2014, ISBN 978-83-919310-9-7, ss. 252

Jacek Wantoch-Rekowski

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 01 June 2015, Vol.3(2), pp.115-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-9853 ; E-ISSN: 2353-7086 ; DOI: 10.12775/PBPS.2015.018

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Od Redaktora Naczelnego

Sitarz, Mirosław

Kościół i Prawo, 2016, Vol.5(2), pp.5-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0208-7928

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r., III AUz 28/14

Damian Wąsik

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 01 March 2015, Vol.3(1), pp.105-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-9853 ; E-ISSN: 2353-7086 ; DOI: 10.12775/PBPS.2015.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r., I SA/Sz 32/14

Paweł Borszowski

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 01 June 2015, Vol.3(2), pp.105-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-9853 ; E-ISSN: 2353-7086 ; DOI: 10.12775/PBPS.2015.017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glosa do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie Liivimaa Lihaveis MTÜ przeciwko Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee, C-562/12

Robert Musiałkiewicz

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 01 December 2015, Vol.3(4), pp.87-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-9853 ; E-ISSN: 2353-7086 ; DOI: 10.12775/PBPS.2015.030

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 września 2014 r., I SA/Gd 1632/13

Klaudia Stelmaszczyk ; Paweł Borszowski

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 01 February 2015, Vol.3(1), pp.95-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-9853 ; E-ISSN: 2353-7086 ; DOI: 10.12775/PBPS.2015.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor-in-chief

Mirosław Sitarz

Kościół i prawo, 01 December 2013, Vol.2(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0208-7928 ; E-ISSN: 2544-5804

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Od Redaktora Naczelnego

Sitarz, Mirosław

Kościół i prawo, 2017, Vol.6(1), pp.5-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0208-7928

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej, Toruń, 1–3 czerwca 2015 r

Krzysztof Czarnecki ; Jacek Pakuła

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 01 September 2015, Vol.3(3), pp.101-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-9853 ; E-ISSN: 2353-7086 ; DOI: 10.12775/PBPS.2015.024

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor-in-chief

Mirosław Sitarz

Kościół i prawo, 01 December 2014, Vol.3(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0208-7928 ; E-ISSN: 2544-5804

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor-in-chief

Mirosław Sitarz

Kościół i prawo, 01 June 2018, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0208-7928 ; E-ISSN: 2544-5804 ; DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

II Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi» Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II. Sesja IV: Prawo a wartości w Europie, Lublin, 17 października 2018 roku

Kędracka, Malwina

Kościół i Prawo, 2018, Vol.7(2), pp.231-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0208-7928

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 4 czerwca 2016 roku

Kukulski, Andrzej

Kościół i Prawo, 2016, Vol.5(2), pp.226-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0208-7928

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ułatwienia” w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, Toruń, 22 września 2014 r

Krzysztof Czarnecki

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 01 June 2014, Vol.2(2), pp.157-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-9853 ; E-ISSN: 2353-7086 ; DOI: 10.12775/PBPS.2014.025

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” Toruń, 1–3 czerwca 2015 r

Jacek Pakuła

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 01 March 2015, Vol.3(1), pp.127-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-9853 ; E-ISSN: 2353-7086 ; DOI: 10.12775/PBPS.2015.010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych” – sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Toruń, 20 lutego 2015 r

Krzysztof Czarnecki

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 01 March 2015, Vol.3(1), pp.123-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-9853 ; E-ISSN: 2353-7086 ; DOI: 10.12775/PBPS.2015.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania kard. Josepha Ratzingera / Benedykta XVI, Bydgoszcz, 6 kwietnia 2016 roku

Anna Słowikowska

Kościół i prawo, 01 December 2016, Vol.5(2), pp.219-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0208-7928 ; E-ISSN: 2544-5804 ; DOI: 10.18290/kip.2016.5.2-13

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Od Redaktora Naczelnego

Mirosław Sitarz;

Kościół i Prawo, 2017, Vol.6(2), pp.5-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0208-7928

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.462  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.731)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (9)
 2. 2004đến2007  (50)
 3. 2008đến2011  (252)
 4. 2012đến2016  (1.774)
 5. Sau 2016  (1.375)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (519)
 2. German  (188)
 3. French  (11)
 4. Italian  (10)
 5. Lithuanian  (10)
 6. Hungarian  (9)
 7. Czech  (9)
 8. Portuguese  (9)
 9. Danish  (8)
 10. Greek  (8)
 11. Finnish  (8)
 12. Dutch  (8)
 13. Romanian  (7)
 14. Slovak  (7)
 15. Spanish  (4)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kroczek, Piotr
 2. Sitek, Bronisław
 3. Sitarz, Mirosław
 4. Sitek, Magdalena
 5. Romanko, Agnieszka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...