skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ekonomiczne przes&#322;anki lobbingu w &#347;wietle teorii public choice<br>The Economic Premises of Lobbying in Light of the Public Choice Theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ekonomiczne przesłanki lobbingu w świetle teorii public choice
The Economic Premises of Lobbying in Light of the Public Choice Theory

Kalinowski, Marcin

Gospodarka Narodowa, 2005, Vol.201(7-8), pp.29-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-5238 ; DOI: http://dx.doi.org/10.33119/GN/101514

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Przedmiot lobbingu z perspektywy etycznej

Kalinowski, Marcin

Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 2013, Vol.16(1), pp.145-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1899-2226 ; E-ISSN: 2353-4869

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Odpowiedzialny lobbing jako instrument CSR

Lewicka-Strzałecka, Anna

Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 2011, Vol.14(1), pp.205-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1899-2226 ; E-ISSN: 2353-4869

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbing w polskim prawie i praktyce

Kubiak, Anna

Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 2013, Vol.16(1), pp.131-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1899-2226 ; E-ISSN: 2353-4869

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Etyczny wzór lobbingu: analiza kodeksów regulujących działalność lobbingową

Lewicka-Strzałecka, Anna

Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 2012, Vol.15(1), pp.109-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1899-2226 ; E-ISSN: 2353-4869

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbing w relacjach biznes–administracja publiczna: teoria, praktyka, rekomendacje

Wójtowicz, Andrzej Stanisław

Studia BAS, 2015, Issue 1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2080-2404

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prezydencki lobbing. Regulacja prawna działalności lobbingowej w odniesieniu do Prezydenta RP. Teoria i praktyka

Wiszowaty, Marcin Michał

Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Issue 20/B, pp.183-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1689-7404

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbing polskiego biznesu w Brukseli dziesięć lat po akcesji

Sapała, Magdalena

Studia BAS, 2015, Issue 1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2080-2404

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efektywna współpraca administracji i biznesu. Rekomendacje działań

Giedrojć, Kuba

Studia BAS, 2015, Issue 1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2080-2404

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Korupcja w wojsku – wybrane problemy

Chmieliński, Bogdan

Journal of Modern Science, 2012, Vol.15(4), pp.185-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1734-2031 ; E-ISSN: 2391-789X

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media. Między misją rzecznictwem interesów

Janowski, Karol B

Przegląd Politologiczny, 2013, Issue 4, pp.7-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1426-8876

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbing oddolny jako forma obywatelskiego uczestnictwa w procesie politycznym. Przykład amerykański

Oswiecimski, Konrad

Horyzonty Polityki, 2010, Issue 1, pp.237-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2082-5897

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo – przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych

Rosińska-Bukowska, Magdalena

March 2014

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DZIALALNOSC LOBBINGOWA W PROCEDURZE USTAWODAWCZEJ W POLSCE - ROZWAZANIA W ZAKRESIE TEORII, PRAWA I PRAKTYKI

Chmielarz, Anna

Studia Prawno-Ekonomiczne, 2007, Issue 75, pp.73-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00816841 ; E-ISSN: 24508179

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBING W UNII EUROPEJSKIEJ

Maliniak, Wojciech

Security, Economy Law, 2013, Vol.2(II), pp.61-92

ISSN: 2353-0669

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROLA PUBLICZNEGO DYSKURSU W DEMOKRATYCZNYM SPRAWOWANIU WLADZY - SZUKANIE PRAWDY CZY POROZUMIENIA?

Mlynarska-Sobaczewska, Anna

Studia Prawno-Ekonomiczne, 2008, Issue 77, pp.9-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00816841 ; E-ISSN: 24508179

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nieracjonalność argumentu równości wobec prawa w lobbingu na rzecz zawierania „małżeństw” przez osoby tej samej płci

Orzeszyna, Krzysztof

Roczniki Nauk Prawnych, 2015, Vol.25(4), pp.47-67

ISSN: 1507-7896

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANALIZA WYNIKÓW WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH Z 2014 I PREZYDENCKICH Z 2015 ROKU W ŚWIETLE POSTULATÓW ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO W POLSCE

Wilczyński, Piotr L

Przegląd Geopolityczny, 2016, Issue 15, pp.165-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2080-8836 ; E-ISSN: 2392-067X

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dr. James Gallagher's Concern for Gifted Learners beyond Academics

Siegle, Del

Journal for the Education of the Gifted, March 2015, Vol.38(1), p.58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-3532 ; E-ISSN: 2162-9501 ; DOI: 10.1177/0162353214565554

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religijne źródła troski o stan zdrowia środowiska przyrodniczego

Sadowski, Ryszard

Seminare. Poszukiwania naukowe, 2013, Issue 33, pp.81-93

ISSN: 1232-8766 ; E-ISSN: 2450-1328

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005đến2007  (4)
 3. 2008đến2010  (4)
 4. 2011đến2014  (18)
 5. Sau 2014  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (40)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. Italian  (1)
 3. French  (1)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rosińska-Bukowska, Magdalena
 2. Goddeeris, Idesbald
 3. Lewicka-Strzałecka, Anna
 4. Kalinowski, Marcin
 5. Young, Robert J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...