skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logika temporalna w informatyce

Trzęsicki, Kazimierz

Roczniki Filozoficzne, 2010, Vol.58(2), pp.181-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-7685

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of rock raw materials comminution in various crushers and crushing stages on the quality of mineral aggregates

Gawenda, Tomasz

Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2013, Vol.29(1), p.53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08600953 ; E-ISSN: 22992324 ; DOI: 10.2478/gospo-2013-0002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heurystyczne modele procesow rozdrabniania jako podstawa symulacyjnej optymalizacji ich przebiegu

Tumidajski, Tadeusz

Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2012, p.127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08600953 ; E-ISSN: 22992324 ; DOI: 10.2478/v10269-012-0018-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trzęsicki, Kazimierz
  2. Tumidajski, T
  3. Gawenda, T
  4. Gawenda, Tomasz
  5. Tumidajski, Tadeusz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...