skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor-independent Visual Perception Skill Indexes are Related with Reading Skills in Children with Cerebral Palsy

Vahid Reza Khodabandeh ; Mozhgan Farahbod ; Ebrahim Pishyareh ; Mehdi Rahgozar

Journal of Rehabilitation, 01 October 2015, Vol.16(3), pp.252-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-2960 ; E-ISSN: 1607-2960

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the Effects of Fernald Multi-Sensory and Frostig Visual Perception Methods on Improvement of Reading Performance in Dyslexic Male Students in Hamedan City

Abolghasem Yaghoubi ; Hosein Mohagheghi ; Maryam Ghafoori Asar ; Khosro Rashid

Ravānshināsī-i Afrād-i Istis̠nāyī, 01 April 2013, Vol.3(9), pp.21-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2252-0031

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Perceptual Skills in Normal Children Aged 7 to 13 Years in Tehran City

Mohammad Khayat-Zadeh Mahani ; Beman Ali Mardani-Shahrbabak ; Hamid Reza Gholamian ; Mahdi Rahgozar ; Mohammad Hossein Soroury ; Farbod Fadaie

Journal of Rehabilitation, 01 January 2011, Vol.11(4), pp.8-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-2960 ; E-ISSN: 1607-2960

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Sensory Integration and Spatial Thinking Exercises on Improved Non-verbal Intelligence in the Children with Learning Disorder

Zohreh Tavakoli ; Farhad Jomehri ; Adis Kraskian Mojambari

Muṭāli̒āt-i Ravān/Shināsī-i Bālīnī, 01 July 2015, Vol.5(19), pp.19-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2322-3189

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...