skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seventeen texts on literature and mysticism: in Persian and Arabic

Muhaddis, Ali; Uppsala universitet, Universitetsbiblioteket

ISSN: 0346-7465 ; ISBN: 978-91-554-8105-6

Toàn văn sẵn có

2
The Dabistan: or, School of manners
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dabistan: or, School of manners

Troyer, Anthony ; Shea, David ; Fānī, Muḥsin

V.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Arabic  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Uppsala universitet, Universitetsbiblioteket
  2. Muhaddis, Ali

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...