skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Punishment of Murder in the Criminal Law of Afghanistan

Jafar Kusha ; Hamid Gholami

Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i Kiyfarī, 01 July 2014, Vol.2(7), pp.9-39

ISSN: 2345-3575

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of England and East India Company for the Separation of Afghanistan from Iran during Qajar Era

Amir Ahangaran ; Mohamad Taghi Mokhtari ; Mohamad Hasan Raznahan

پژوهش های تاریخی, 01 November 2015, Vol.7(3), pp.97-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-6253 ; E-ISSN: 2476-3306

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Iranian Science and Technology Diplomacy in Afghanistan: Challenges and Opportunities

Ali Asghar Davoodi

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 January 2015, Vol.3(11), pp.103-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetic Return in Afghanistan Persian Poem

Esmaeil Shafagh ; Reza Chehreghani

Literary Arts, 01 October 2012, Vol.4(2), pp.53-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-8027 ; E-ISSN: 2322-3448

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peacebuilding in Afghanistan: 14 years after Bon Agreement

Gholam Ali Chegani Zadeh ; Mohammad Reza Sahraei

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 October 2015, Vol.4(14), pp.71-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Validity of the Principle of Legality in Afghan Criminal Law: Problems and Solutions

Mohammad Sadr Touhid-Khaneh

Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i Kiyfarī, 01 January 2017, Vol.5(17), pp.155-188

ISSN: 2345-3575 ; DOI: 10.22054/JCLR.2017.7123

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of iron deficiency anemia in the afghan refuge Semnan camp

S. Shahrabi

Majallah-i ̒Ilmī-i Dānishgāh-i ̒Ulūm-i Pizishkī-i Simnān, 01 May 2008, Vol.9(3), pp.247-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1608-7046 ; E-ISSN: 1608-7046

Toàn văn sẵn có

8
The Kitab-i-Yamini: historical memoirs of the Amír Sabaktagín, and the Sultán Mahmúd of Ghazna, early conquerors of Hindustan, and founders of the Ghaz-navide dynasty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kitab-i-Yamini: historical memoirs of the Amír Sabaktagín, and the Sultán Mahmúd of Ghazna, early conquerors of Hindustan, and founders of the Ghaz-navide dynasty

Al-'Utbī, Abū Al-Nasr 'Abd Al-Jabbār; Nasih Ibn Zafar, Al-Jarbadakani ; Reynolds, James

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2011  (1)
 3. 2012đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. S. Shahrabi
 2. Jafar Kusha
 3. Amir Ahangaran
 4. Mohammad Sadr Touhid-Khaneh
 5. Al-'Utbī, Abū Al-Nasr 'Abd Al-Jabbār

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...