skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Interaction and Contradiction between Nationalism and Islamism after the Victory Islamic Revolution in Iran

Amir Masoud Shahramnia

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 July 2013, Vol.2(5), pp.197-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurdish Diaspora، Elites, Diaspora

Mohsen Dianat

Dulat/pizhūhī, 01 October 2018, Vol.4(15), pp.79-108

ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2018.9343

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Main Components of Iran-Syrian Security Relations

Hassan Daheshiar

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 July 2014, Vol.3(9), pp.179-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of the Islamist Justice and Development Party of Turkey in the Fields of Domestic and Foreign Policies

Amir Hooshang Mirkooshesh ; Mohammad Mehdi Mazaheri

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 April 2013, Vol.1(4), pp.161-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Time and Location in Formation of Environmental Understanding of the Current Shiite and Sunni Movements of the Middle East

Morad Kaviani Rad ; Soheila Abbas Poor Gomari

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 April 2015, Vol.3(12), pp.115-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Turkish Government and Gülenism: Non-democratic Political Dimensions of the Gülen Movement

Aliashraf Nazari ; Borhan Salimi

Dulat/pizhūhī, 01 April 2017, Vol.3(9), pp.157-193

E-ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2017.9586.61

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incomplete Process of Nation - state Building and Growth Retardation of Regional Integration in the Persian Gulf

Vahid Sinaee

Dulat/pizhūhī, 01 April 2016, Vol.2(5), pp.29-62

E-ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2016.4152

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Idea of Baloch Solidarity in Pakistan and its Impact on Iranian Baloch

Yousof Qorashi ; Hadi Sadeghi Aval

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 July 2018, Vol.7(25), pp.199-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140 ; DOI: 10.22054/QPSS.2018.18258.1511

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation-State Challenges in the Age of Globalization

Salman Sadeghi Zadeh

Dulat/pizhūhī, 01 July 2015, Vol.1(2), pp.90-100

E-ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2015.1807

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nostalgia; legitimation and anti-legitimation in the Pahlavi state

Mojtaba Yavar

Dulat/pizhūhī, 01 January 2016, Vol.1(4), pp.81-117

E-ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2016.3947

Toàn văn sẵn có

11
Dar bārah-i masʼalah-i millī
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dar bārah-i masʼalah-i millī

Sāzmān-I Paykār Dar Rāh-I Āzādī-I Tạbaqah-I Kārgar

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Local Self-government Evaluation Model in Provincial Level in Islamic Republic of Iran

Zahir Alimorai ; Abdolhamid Shams ; Ali Jahangiri

مدیریت دولتی, 01 December 2018, Vol.10(4), pp.629-650

ISSN: 2008-5877 ; E-ISSN: 2423-5342 ; DOI: 10.22059/jipa.2019.261243.2303

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of the Attitude of Mohammad Reza Shah-e Pahlavi toward Governance, Classes and Influential Social Movements (From 1953 to 1977)

Jamshid Torabi Aghdam ; Sorayya Memar ; Ali Rabbani Khorasgani

جامعه شناسی کاربردی, 01 October 2014, Vol.25(4), pp.41-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-5745 ; E-ISSN: 2322-343X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representation of Political Culture in Kurdish Poetry: Content Analysis of Hazhar and Hemn’s Poems

Omid Ghaderzadeh ; Khaled Miyarghonj

جامعه شناسی کاربردی, 01 March 2017, Vol.28(1), pp.33-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-5745 ; E-ISSN: 2322-343X ; DOI: 10.22108/jas.2017.21254

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban vs. Rural Lifestyles in terms of Theories of Cultural Globalization

Mohammad Najjarzadeh

جامعه شناسی کاربردی, 01 February 2013, Vol.23(4), pp.143-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-5745 ; E-ISSN: 2322-343X

Toàn văn sẵn có

16
Āz̲arbāyjān dar junbish-i Mashrūtạh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Āz̲arbāyjān dar junbish-i Mashrūtạh

Bihrangī, Sạmad

Toàn văn không sẵn có

17
Dar pīrāmūn-i vaqāyiʻ-i Gunb guzārish-i muqaddamātī
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dar pīrāmūn-i vaqāyiʻ-i Gunb guzārish-i muqaddamātī

Sāzmān-I Chirīkʹhā-Yi Fadāʼī-I Khalq-I Īrān

Toàn văn không sẵn có

18
&#1571;&#1584;&#1585;&#1576;&#1575;&#1610;&#1580;&#1575;&#1606; &#1608; &#1605;&#1587;&#1574;&#1604;&#1607; &#1605;&#1604;&#1609;<br>A&#772;z&#818;arba&#772;yja&#772;n va mas&#700;alah-i milli&#772;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

أذربايجان و مسئله ملى
Āz̲arbāyjān va masʼalah-i millī

Nābdil, ʻalī Ri{U007a}Ā ; نابدل، علي رضا

Toàn văn không sẵn có

19
Chand nivishtah va shi&#699;r
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chand nivishtah va shiʻr

Nābdil, ʻalī Ri{U007a}Ā

Toàn văn không sẵn có

20
Niga&#772;hi bar junbish-i na&#772;siyu&#772;na&#772;li&#772;sm-i 'Arab
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nigāhi bar junbish-i nāsiyūnālīsm-i 'Arab

Ahṃad, {U005a}Iyā' Al-Din

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (7)
 2. 1980đến2012  (2)
 3. 2013đến2014  (5)
 4. 2015đến2017  (6)
 5. Sau 2017  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (15)
 2. Sách  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nābdil, ʻalī Ri{U007a}Ā
 2. Zahir Alimorai
 3. Hadi Sadeghi Aval
 4. Mohammad Najjarzadeh
 5. Reza Simbar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...